12 Şubat 2015 Perşembe

Matriks Veri Terminali Programımızda İndikatör oluştururken kullanılan muhtelif fonksiyonlar vardır.
If fonksiyonunun açıklanması ve örnek uygulamalar:
if(koşul,Then DA,Else DA)
Bu fonksiyon şunu yapar : Koşul kısmına yazdığınız koşulunuz geçerli / doğru ise Then DA kısmına yazdığınız veriyi - işlevi alır / gerçekleştirir. Koşul yanlış ise Else DA kısmına yazdığınız veriyi – işlevi alır / gerçekleştirir.
Örnek olarak:
if(C>REF(C,-1),1,0) ifadesi şunu anlatır: Kapanış bir önceki barın kapanışından büyük ise 1 sonucunu ver, değilse 0 (Sıfır) sonucunu ver. Grafikte şöyle görünür
Bu kullanım şekli, muhtelif biçimlerde işe yarar. Mesela birden fazla koşulun her biri için doğru ise 1 ve yanlış ise 0 değeri döndürülür. Bu koşullardan bir kısmının doğruluğunu yeterli gördüğünüz durumları bu şekilde belirleyebilirsiniz.
Bir başka örnek:
if(MOV(C,25,E)>C,CCI(5)<0,RSI(C,14)<40)
Burada yapılan şudur. Bir koşul - MOV(C,25,e)>C - doğru ise bakılacak koşul : CCI(5)<0 koşuludur. Bu koşulun doğruluğu durumunda koşul gerçekleşmiş sayılır.
Eğer esas koşul  - MOV(C,25,e)>C – doğru değil ise bakılacak koşul değişir. Bu örnekte RSI(C,14)<40 koşuludur. Buna göre sonuç verilir (Alınır).
Dikkat: Yukarıdaki sadece bir örnektir. Bu tip uygulamalar birden fazla koşulu özel olarak birleştirmek için kullanılır.
Birden fazla if iç içe kullanılabilir. Bunun için örnek formül:
if (C/MOV(C,9,E)>1.01,1,if(C/MOV(C,9,E)<0.99,-1,0))
Bu formül ile elde edeceğiniz sonuç şudur:
C/MOV(C,9,E)>1.01 ise +1 değerini verir.
C/MOV(C,9,E)<0.99 ise -1 değerini verir.
Bu 2 durumun dışındaki zamanlarda 0 (sıfır) değerini verir.
İf fonksiyonunun çeşitli kullanımları söz konusudur. Bununla beraber sadece 2 koşulu birbirine bağlamak için if fonksiyonu kullanmanıza gerek yoktur. Bunun için 2 koşulu AND ile bağlamanızı öneririz.
Örnek:
if(MOV(C,25,E)>C,CCI(5)<0,0)
koşulu şu koşula denktir : MOV(C,25,E)>C AND CCI(5)<0

Hoşçakalın.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder