31 Aralık 2014 Çarşamba

Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören payların işlem esaslarının farklılaştırılması - ABC Düzenlemesinde değişiklik

İLGİLİ SPK BÜLTENİNE AŞAĞIDAKİ ADRESTEN ERİŞEBİLİRSİNİZ :
http://www.spk.gov.tr/apps/haftalikbulten/displaybulten.aspx?yil=2014&sayi=30


II) Kurul’un i-SPK.101.1 (30.10.2014 tarihli ve 31/1080 s.k.) sayılı İlke Kararı:
ABC Düzenlemesi olarak bilinen, Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören payların işlem esaslarının farklılaştırılmasına yönelik Kurulumuz düzenlemelerinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuatın yürürlüğe girmesi, Borsa İstanbul’da işlem gören payların işlem esaslarının yeni mevzuat, yeni pazarlar ve son yıllarda halka açılmış olan şirketler dikkate alınarak gözden geçirilmesi sonucunda;
A) Piyasa, platform veya pazar bakımından;
1) Borsa pay piyasasında işlem gören payların işlem esaslarının belirli özellikleri dikkate alınarak farklılaştırılması ve bunların sınıflandırılması amacıyla söz konusu payların A, B ve C olmak üzere üç farklı grupta izlenmesine,
2) Pay piyasası dışında kalan; Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP), Serbest İşlem Platformu (SİP), Nitelikli Yatırımcı İhraç Pazarı ve Gözaltı Pazarı’nda (GP) işlem gören payların genel olarak D Grubu adı altında izlenmesine ve söz konusu payların içinde bulunduğu piyasa, platform veya pazarın özellikleri dikkate alınarak farklı işlem esaslarına tabi tutulmasına,
B) Fiili Dolaşımdaki Pay (FDP) değeri bakımından, Borsa tarafından belirlenen değerleme dönemi itibarıyla FDP değerinin ortalaması;
1) 30 milyon TL ve üzerinde olan payların, A Grubuna dahil edilmesine,
2) 30 milyon TL’nin altında ancak 10 milyon TL ve üzerinde olan payların B Grubuna dahil edilmesine,
3) 10 milyon TL’nin altında olan payların C Grubuna dahil edilmesine,
C) Mevcut veya ilave kurallar bakımından;
1) A Grubu payların;
i) Sürekli müzayede işlem yöntemine tabi olmasına,
ii) Kredili alım, açığa satış, ödünç alma veya ödünç verme işlemlerine konu olabilmesine,
2) B Grubu payların;
i) Sürekli müzayede işlem yöntemine tabi olmasına,
ii) Kredili alım, açığa satış, ödünç alma veya ödünç verme işlemlerine konu olabilmesine,
iii) Belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun %100’ü oranında özkaynak bulundurma şartına tabi olmasına, buna göre bir müşterinin takası henüz gerçekleşmemiş işlemleri sonucunda, belirli bir anda B grubu paylarda oluşabilecek açık takas pozisyonunun asgari %100’ü oranında net varlığının bulunmasının zorunlu olmasına, ayrıca bu paylarda gerçekleştirilen işlemlerde hiçbir suretle ve yatırım kuruluşu yönetim kurulu kararı ile de olsa müşteri bazında veya genel olarak özkaynak oranlarının değiştirilememesine ve teminat alınmaksızın emir kabul edilememesine,
iv) Sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış, ödünç alma veya ödünç verme işlemlerinde özkaynak oranının hesaplanmasında en çok %50’si oranında özkaynak olarak kabul edilebilmesine,
3) C Grubu payların;
i) Piyasa yapıcısı veya likidite sağlayıcısına sahip olması durumunda sürekli müzayede işlem yöntemine tabi olmasına,
ii) Piyasa yapıcısı veya likidite sağlayıcısına sahip olmaması durumunda tek fiyat işlem yöntemine tabi olmasına,
iii) Kredili alım işlemi veya açığa satışa konu olmamasına,
iv) Belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun %100’ü oranında özkaynak bulundurma şartına tabi olmasına, buna göre bir müşterinin takası henüz gerçekleşmemiş işlemleri sonucunda, belirli bir anda C grubu paylarda oluşabilecek açık takas pozisyonunun asgari %100’ü oranında net varlığının bulunmasının zorunlu olmasına, ayrıca bu paylarda gerçekleştirilen işlemlerde hiçbir suretle ve yatırım kuruluşu yönetim kurulu kararı ile de olsa müşteri bazında veya genel olarak özkaynak oranlarının değiştirilememesine ve teminat alınmaksızın emir kabul edilememesine,
v) Sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış, ödünç alma veya ödünç verme işlemlerinde özkaynak olarak kabul edilmemesine,
4) D Grubunda Gelişen İşletmeler Piyasasına (GİP) dahil olan payların;
i) Piyasa yapıcısına sahip olması durumunda sürekli müzayede işlem yöntemine tabi olmasına,
ii) Piyasa yapıcısına sahip olmaması durumunda tek fiyat işlem yöntemine tabi olmasına,
iii) Kredili alım işlemi veya açığa satışa konu olmamasına,
iv) Belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun %100’ü oranında özkaynak bulundurma şartına tabi olmasına, buna göre bir müşterinin takası henüz gerçekleşmemiş işlemleri sonucunda, belirli bir anda D grubu paylarda oluşabilecek açık takas pozisyonunun asgari %100’ü oranında net varlığının bulunmasının zorunlu olmasına, ayrıca bu paylarda gerçekleştirilen işlemlerde hiçbir suretle ve yatırım kuruluşu yönetim kurulu kararı ile de olsa müşteri bazında veya genel olarak özkaynak oranlarının değiştirilememesine ve teminat alınmaksızın emir kabul edilememesine,
v) Sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış, ödünç alma veya ödünç verme işlemlerinde özkaynak oranının hesaplanmasında en çok %50’si oranında özkaynak olarak kabul edilebilmesine,
5) D Grubunda Serbest İşlem Platformu (SİP) veya Nitelikli Yatırımcı İşlemleri Pazarına (NYİP) dahil olan payların;
i) Tek fiyat işlem yöntemine tabi olmasına,
ii) Kredili alım işlemi veya açığa satışa konu olmamasına,
iii) Belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun %100’ü oranında özkaynak bulundurma şartına tabi olmasına, buna göre bir müşterinin takası henüz gerçekleşmemiş işlemleri sonucunda, belirli bir anda D grubu paylarda oluşabilecek açık takas pozisyonunun asgari % 100’ü oranında net varlığının bulunmasının zorunlu olmasına, ayrıca bu paylarda gerçekleştirilen işlemlerde hiçbir suretle ve yatırım kuruluşu yönetim kurulu kararı ile de olsa müşteri bazında veya genel olarak özkaynak oranlarının değiştirilememesine ve teminat alınmaksızın emir kabul edilememesine,
iv) Sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış, ödünç alma veya ödünç verme işlemlerinde özkaynak olarak kabul edilmemesine,
v) Brüt takas uygulamasına tabi olmasına,
6) D Grubunda Gözaltı Pazarına dahil olan payların;
i) Tek fiyat işlem yöntemine tabi olmasına,
ii) Kredili alım işlemi veya açığa satışa konu olmamasına,
iii) Belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun %100’ü oranında özkaynak bulundurma şartına tabi olmasına, buna göre bir müşterinin takası henüz gerçekleşmemiş işlemleri sonucunda, belirli bir anda D grubu paylarda oluşabilecek açık takas pozisyonunun asgari %100’ü oranında net varlığının bulunmasının zorunlu olmasına, ayrıca bu paylarda gerçekleştirilen işlemlerde hiçbir suretle ve yatırım kuruluşu yönetim kurulu kararı ile de olsa müşteri bazında veya genel olarak özkaynak oranlarının değiştirilememesine ve teminat alınmaksızın emir kabul edilememesine,
iv) Sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış, ödünç alma veya ödünç verme işlemlerinde özkaynak olarak kabul edilmemesine,
Ç) Bu kapsamda; A, B, C ve D gruplarında yer alan paylara ilişkin sınıflandırma ve kuralların aşağıdaki tabloda özetlenen şekliyle kabul edilmesine,D) Düzenleme kapsamındaki diğer hususlara ilişkin olarak;
1) Yukarıdaki kurallara ek olarak Borsa tarafından belirlenen değerleme dönemi içerisinde ve hesaplama yöntemi ile Borsa fiyatı pay başına net aktif değerinin 1,5 katı ve üzeri olan menkul kıymet yatırım ortaklıklarının B Grubu’na, Borsa fiyatı pay başına net aktif değerinin 2 katı ve üzeri olan menkul kıymet yatırım ortaklıklarının C grubuna dahil edilmesine,
2) Payların sınıflandırılması ve gruplar arası geçiş işlemlerinin belirlenecek değerleme dönemi ve veri seti üzerinden Borsa tarafından yapılmasına,
3) Borsa’ya ilk defa kote olan şirket paylarının grubu belirlenirken; halka arz edilen payların değerinin dikkate alınmasına ve söz konusu payların değerlendirme sonrası dahil oldukları grupların kurallarına göre işlem görmesine,
E) Söz konusu düzenlemenin 2 Ocak 2015 tarihi itibarıyla uygulamaya başlanmasına,
F) Kurulumuzun (1) 23.07.2010 tarihli ve 21/657 sayılı, (2) 23.09.2010 tarihli ve 28/821 sayılı Kararlarının 2 Ocak 2015 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiştir.
III) Kurul’un i-SPK.128.9 (30.10.2014 tarihli ve 31/1059 s.k.) sayılı İlke Kararı:
23.07.2010 tarihli ve 21/655 sayılı Kurulumuz kararı ile 19.08.2010 tarihli ve 24/729 sayılı Kurulumuz kararında fiili dolaşımdaki pay oranı kavramı dışında tutulacak payları tanımlayan “Şirket sermayesinin %5 ve daha fazlasına sahip olan gerçek ve tüzel kişi ortakların sahip olduğu” ifadesinin, 2 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girecek yeni ABC Düzenlemesi kapsamında yapılacak hesaplamalardan itibaren kullanılmak üzere “Şirket sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olan gerçek ve tüzel kişi ortakların sahip olduğu” şeklinde değiştirilmesine karar verilmiştir.

15 Aralık 2014 Pazartesi

KOŞULLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ

KOŞULLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ:

Birden fazla sayıda koşulun birlikte uygulanabilmesi mümkündür.
Farklı koşulları, formüllerinin arasına AND veya OR koyarak birleştirebilirsiniz.
AND ile birleştirme: Her 2 koşulunda aynı zamanda doğrulanmış olmasını gerektirir.
Örnek:
C>MOV(C,5,E) AND RSI(C,14)<35
İpucu: Koşullar ile AND / OR arasında mutlaka 1 karakterlik boşluk olmalıdır.
Yukarıdaki koşulun anlamı şudur: Kapanış 5 barlık hareketli ortalamadan büyük olacak ve aynı zamanda 14 barlık RSI değeri de 35 ten küçük olacak.
Bu 2 koşulun her ikisi de geçerli olduğu anda sisteminiz sonuç verecektir.
OR ile birleştirme :
C>MOV(C,5,E) OR RSI(C,14)<35
Formülü bu şekilde OR ile yazarsak şunu demiş oluruz:
Yukarıdaki 2 koşuldan sadece bir tanesi bile geçerli olduğu anda sonuç ver.
Bu konuda dikkat edilmesi gereken bazı detaylar vardır.
Kesişme zamanlarını bulmak için koşulların önemli bir kısmı CROSS fonksiyonu ile yazılmaktadır.
Bu durumda 2 koşulun birleştirilmesinde karşımıza bir sorun çıkar. Birden fazla koşulumuz olsun ve her ikisinde de CROSS fonksiyonu kullandığımızı varsayalım. Bu 2 koşulu AND ile birleştirdiğimiz takdirde, her 2 kesişmenin aynı anda (aynı barda) gerçekleşmesi gerekir. Bu da pratikte pek mümkün değildir. Bu sebeple koşullardan birisini (veya her ikisini de) > < işaretlerini kullanarak yazmak gerekir.
Cross fonksiyonunun şablonu :
Cross(Data1,Data2) şeklindedir.

Buradaki koşulu kesişme yerine > / < şeklinde yazmak istersek yapılması gereken şudur :
Data1>Data2 şeklinde yazmak.


  
2 tane koşul varken hangisini > / < şekline dönüştüreyim derseniz aslında yapmanız gereken normalde ikisini de büyüktür - küçüktür şeklinde yazmak olmalıdır.

Yukarıdaki şekle bakınız.  13 Ekim gününde MACD’ye göre kesişme gerçekleşmiştir. Bununla beraber ortalamaların kesişmesi gerçekleşmemiştir.
MACD koşulunu kesişme şeklinde (CROSS ile) bıraktığınızı ve hareketli ortalama kesişmesini MAV(C,5,E)>MAV(C,15,E) şeklinde yazdığınızı düşünelim.
13 Ekim günü hareketli ortalama koşulu henüz gerçekleşmediği için sistemin bütünü sonuç vermeyecektir.
5 günlük hareketli ortalamanın 15 günlük hareketli ortalamanın üstüne çıktığı anda da MACD kesişmesi oluşmadığı için (daha önceden kesişme gerçekleşti çünkü) 15 Ekim gününde de 2 sistemin birlikte çalışması için gerçekleşme sonucu elde edemeyeceksiniz.
Eğer her 2 koşulu da > işareti ile yazarsanız 15 Ekim barında koşullarınız gerçekleşti sonucu alırsınız.
Burada belirleyici olan sizin beklentilerinizdir.
Koşullardan birisi sizin için daha önemli (belirleyici) olabilir. Ve kesişme olduğu anda (diğer koşullarda uygun ise) alırım, yoksa bir sonraki kesişmeyi beklerim diyebilirsiniz.
O zaman o koşulu kesişme kuralı ile tutmanız gerekir.


Koşulların birleştirilmesinde temel mantık bu şekildedir. Koşul sayısı arttıkça CROSS kullanımı zorlaşır. Bu sebeple CROSS içeren koşullarınızın formüllerini > veya < işareti kullanacak şekilde değiştirmenizde fayda vardır.

27 Ekim 2014 Pazartesi

Sistemlerin Optimizasyonu Bölüm 2

Sistemlerin Optimizasyonu Bölüm 2:

Optimize edeceğiniz parametrelerle ilgili dikkat edilmesi gereken detaylar

1. Parametreler yerine Opt1, Opt2 tanımlarken, aynı parametre için aynı opt numarasını vermelisiniz. Farklı parametre için de farklı opt numarası vermelisiniz. Aşağıdaki örnekte bu durumu detaylandıracağız.

2. Optimizasyonda seçeceğiniz alt –üst değerler ve adımlar indikatörün parametresinin genel yapısı ile uyumlu olmalıdır. Bununla beraber duruma göre esnek olunması gerekir.
Örnek olarak: Hareketli ortalamalarda ön tanımlı bahsedilen rakamlar 5 ve 22 günlük ortalamalardır. Bu durumda parametre olarak 1-50 ve 10-100 kullanılması mantıklı görünür.
Gene de bazı sembollerde ve periyotlarda çok daha yüksek periyodların kullanımı daha iyi sonuçlar verebilmektedir. Bu sebeple hareketli ortalamalarda üst limit belirlerken daha yüksek seviyelere (100-300-500) çıkmak anlamlı olabilir.
Mesela CCI için ön tanımlı değer 14 tür. Bu indikatör için çok yüksek değerlere çıkmaktansa sınırları en fazla 1-100 arasında belirlemek daha anlamlı olacaktır.
İpucu: Eğer en iyi sonucu veren opt değerleri belirlediğiniz bir sınır değerde ( veya o sınıra çok yakın gerçekleşiyor) ise, sınırı o değerden daha öteye çekerek denemenizde fayda vardır. Mesela sınır değer olarak 10-50 verdiniz diyelim. En iyi sonucu veren parametre 45-50 arasında çıkıyor ise muhtemelen sınırı 20-60 veya 30-70 olarak sınır belirleyip tekrar test yapmanız muhtemelen daha iyi sonuçlar verecektir.

3- Sınır belirlemede çok daha önemli ikinci detay ise şudur :
Parametrenin olası değerleri bazen çok farklı seviyelerde olabilir. Mesela MOST için yüzdelik değer, ön tanımlı 2 dir. Ve bu değerin genel olarak en fazla 0-5 arasında  hareket etmesi anlamlı sonuçlar verir.
Burada sınırları 1-30 vermenin hiçbir anlamı olmaz.
Bu durumda sınırlar 0-5 olarak belirlenirken adımın ise mesela 0.1 olarak belirlenmesi anlamlı olacaktır.
Benzer şekilde Bollinger indikatörünün sapma parametresi, psar vb indikatörlerin adım parametreleri için optimizasyon belirlerken seviyeler ve adımlar kendilerine uygun olmalıdır.

4-Test sayısı çok fazla olduğunda :
Opt sayısı veya sınırlar çok arttığı takdirde test sayısı çok artabilir. Bu da test açısından çok zaman alabilir.
Sayıyı azaltmak için pratik bir yöntem adım miktarını artırmaktır.
Örnek olarak 2 ortalamanın kesişmesinde yüksek rakamları baz alsak ne elde edebiliriz diye düşündüğümüzü var sayalım.
Her ortalama için alt sınırı 1, üst sınırı 1.000 alalım.
2 opt vardır. Adım miktarını 1 olarak belirler isek, her biri için 1000 olasılık oluşur.
Toplam test sayısı 1000*1000 = 1 milyon olur.
DİKKAT : Opt sayısının artması test sayısını katlanarak artırır.
Bu 2 değişkene sadece 1 değişken eklesek ve onun için sınırlar 1-10 olsa bile, test sayısı bir anda 10 milyona çıkacaktır.
Örneğimize dönelim .
En iyi sonuçları verecek ortalamayı belirlerken adımı 1 değil de 10 alır isek, test sayısı bir anda 10.000’e düşecektir.
Sınırlar 1-1000 ve adım 10 olur ise bir opt için olasılık sayısı 100’e düşecektir. 2 opt için 100*100=10.000 olasılık olur.
İpucu :  Sınır 1-1000 arasında iken en iyi sonucu verecek değerin 760 hesaplanması ile 770 hesaplanması arasında aslında çok büyük fark olmayacaktır. Mutlaka en detaylı sonuca ulaşmak istiyor iseniz de çözüm var. Diyelim ki en iyi sonucu veren opt değerleri 500 ve 760 geldi.
Bir sonraki test için sınırları 490-510 ve 750-770 olarak belirleyip, adım değerini de 1 alırsanız daha hassas sonuca ulaşabilirsiniz. Burada test sayısı 20*20 = 400 olacaktır. Toplam 10.400 test ile 1 milyon olasılığın testinin vereceği sonuca ulaşabileceksiniz.
Burada şunun farkında olmanız gerekiyor :
Sınır 1-1000 iken adımı 10 yapmak çok faydalıdır. Sınırlar mesela 20-40 iken adımı 10 yapmak o kadar da faydalı / etkili olmayacaktır.
Adım değerini belirlerken sınırlara ve test sayısını azaltmak istediğiniz hedefe göre karar veriniz.
Sınır 20-40 iken adımı 2 yapmak 20 olasılığı 10 olasılığa düşürecektir.

6. Opt tanımlanması :
Dikkat edilmesi gereken ilk detay, özdeş parametreler için aynı opt leri kullanır iken, farklı parametreler için farklı opt ler belirlemektir.
Burada aynı indikatörü farklı parametreler ile birden fazla sefer kullanıyor olabilirsiniz veya farklı indikatörler kullanıyor olabilirsiniz.
Mesela formülünüzün aşağıdaki 2 indikatörü içerdiğini var sayalım.
(STOFK(14,6)   ULT(7,14,28))
Burada dönüşümü :
STOFK(opt1,opt2)
ULT(opt3,opt4,opt5) şeklinde yapmalısınız.
Yani STOFK parantezi içinde gördüğünüz her 14 yerine opt1 ve her 6 yerine opt2 yazmalısınız.
ULT için de aynı şekilde….. opt3,opt4,opt5 koyarak gitmelisiniz.
ULT parantezi içinde 14 var diye o 14 yerine opt1 yazarsanız YANLIŞ yapmış olursunuz.
Opt1 STOFK değişkenidir. Artık ULT değişkeni olmamalıdır.

5. Opt tanımlamasına başka bir örnek:
2 ortalamanın kesişimi üzerinden gidelim.
AL koşulumuz : Cross(MOV(c,opt1,E),MOV(c,opt2,e)) olacaktır.
Burada 2 ayrı ortalama periyodu için 2 ayrı opt tanımlanmıştır.
Normalde sat koşulunun:
Cross(MOV(c,opt2,E),MOV(c,opt1,e))
Olması gerekir.
Yani ilkinin tam tersi. Ve sadece 2 opt ile sonuca gidersiniz.
AÇIKLAMA : Burada opt1 li Hareketli Ortalama opt2li Hareketli Ortalamayı aşağıdan yukarıya kestiğinde AL olacaktır.
Yukarıdan aşağıya kestiğinde ise SAT sinyali olacaktır.
Merak ederseniz şunu deneyebilirsiniz :
SAT koşulunu :
Cross(MOV(c,opt3,E),MOV(c,opt4,e))
Olarak yazmak.
Bu durumda şunu demiş oluyorsunuz :
AL verecek ortalamalar ile SAT verecek ortalamalar birbirinden bağımsız olsun (Olabilir)
Yani burada,
Opt1 li MOV Opt2li MOV’u yukarı kestiğinde AL sinyali olacaktır.
Ama sat sinyali başka 2 ortalamanın kesişimi ile olabilir.
NOT : Test sonucu opt3 veya opt4 ile opt1 veya opt2 aynı çıkabilir. Bu da bir olasılıktır.
Yani AL ve SAT için farklı opt ler belirliyorsunuz.
* Bu opt sayısını çok artıran bir şeydir.
* Testlerde biraz daha iyi getiriler getirebilir ama gerçekte her zaman göründüğü gibi etkili değildir.
Tabii ki tercih sizindir ama, standart durumlarda AL ve SAT için farklı opt seti kullanmamayı tercih etmenizi öneririm.
Kullanırsanız da mutlaka stop kullanmayı tercih edin.

Farklı opt setleri birbiri ile uyumsuz olacağı için terse düşen AL veya SAT durumundan yeterince vaktinde çıkmayı sağlamayabilir.

20 Ekim 2014 Pazartesi

Sistemlerin Optimizasyonu Bölüm 1;

Sistemlerin Optimizasyonu Bölüm 1;

Oluşturduğumuz bir sistem için, rakamsal parametreleri daha farklı olsa nasıl bir sonuç alırdık diye düşündüğümüz durumlar olabilir.

Sistem Tester uygulamamızda rakamsal parametreler için (Sadece rakamsal parametreler için mümkündür) değişken tanımlaması yaparak, olası farklı değerlerin nasıl sonuçlar vereceğini test edebilmekteyiz.
Parametrelerden kastımız öncelikli olarak kullandığımız indikatörlerin parametreleridir. Bununla beraber formül içinde kullandığınız herhangi bir rakam var ise,
bunun için de değişken tanımlayarak optimizasyon yapabilirsiniz.
Değişken tanımlama uygulamasının başlangıç adımı şöyledir:
Rakamsal parametrenin yerine OPT1 yazmak. Örnek olarak :
MOV(C,12,E) ifadesi 12 barlık üssel hareketli ortalamayı temsil eder. Burada 12 yerine OPT1 yazmalıyız.
Formülün bu kısmı MOV(C,OPT1,E) şekline dönüşür.
Hatırlatma: Sistem Tester uygulamasında yazacağımız formül koşul içermelidir. Yani MOV(C,OPT1,E) ifadesi ancak formülün bir parçası olmak durumundadır.
Formül içinde bir rakamsal parametre yerine OPTxx yazdığımız zaman, Sistem Tester uygulamasının değişkenler sekmesinde tanımladığımız değişken listelenir.
İpucu: Değişken tanımlarken OPT1 / OPT2 / …. Şeklinde her farklı parametre için farklı bir değişken tanımlamalısınız. Tanımladığınız her değişken, değişkenler sekmesinde listelenecektir.
Bu sekmede değişken üzerine tıklayınız. Üst kısımda bu değişken için Alt Sınır – Üst Sınır ve Adım rakamlarını belirleme hücreleri vardır.
Bir örnek olarak Alt Sınır=1; Üst Sınır=9 ve Adım=1 olarak belirlediğimizi varsayalım.
İpucu: Kaydet butonuna tıklamayı unutmayınız. Verdiğiniz değerler alttaki listede ilgili yerlere eklenecektir.
Bu durumda sistemin yapacağı şudur: İlgili parametre için 1’den 9’a kadar olan değerler için hesaplama yapacak ve sonuçları getiri yüksekliğine göre listeleyecektir.
Bir sonraki anlatımda değişken tanımlarken nelere dikkat edilmesi gerektiğini örneklerle anlatacağız.

Matriks Veri Terminali Yardım Dökümanı:

http://www.matriksdata.com/website/bireysel-urunler/matriks-veri-terminali/dokumanlar/matriks-veri-terminali-ileri-teknik-analiz-modulleri-egitim-dokumani

13 Ekim 2014 Pazartesi

PARABOLİK indikatörü

PARABOLİK indikatörünün Matriks Veri terminali programı içinde kullanımı:

Bu indikatörde Parabolic Sar indikatöründe olduğu gibi, sinyaller fiyat ile indikatör çizgilerinin kesişmesi ile oluşur. Birbirlerine oldukça benzerler. Hesaplama şekilleri arasında hafif bir fark vardır. Aynı grafik üzerine atarsanız farkı görebilirsiniz.
Parabolik indikatörünün Matriks program dilinde yazılım şablonu :
PAR(Adim,Max.Adim) şeklindedir. Buna göre

AL formülü:
Cross(C,PAR(0.02,0.2))

SAT Formülü:
Cross(PAR(0.02,0.2),C)

Bu formüllerde 0.02 ve 0.2 rakamları Parabolik indikatörünün Adım ve Maksimum Adım parametreleridir.
İzlediğiniz sembole göre veya grafiğin periyoduna göre (Günlük, 60 dk, 5 dk gibi) farklı parametreler daha iyi sonuçlar verebilir.
Daha ayrıntılı bilgi için ve formüllerin programımızdaki modüllerde nasıl uygulanabileceği için
http://217.118.24.4/documents/ILERI_TEKNIK_ANALIZ.pdf
linkinde bulunan dokümanda
Ve,
http://www.matriksdata.com/MatriksVeriTerminaliKullanimKilavuzu/TeknikAnalizVideolari.htm
Linkinde bulunan videolarda temel bilgileri bulabilirsiniz.
Olası sorularınız için bizimle irtibata geçebilirsiniz.
Tel: 0212 354 54 54
E-posta: egitim@matriksdata.com

25 Eylül 2014 Perşembe

Stochastic Fast İndikatörü

Stochastic Fast İndikatörünün Matriks Veri terminali programı içinde kullanımı : 

Bu indikatörün %K ve %D olmak üzere 2 çizgisi vardır. Bunların kesişmesi ile sinyaller oluşur. Oldukça sık sinyal vermektedir. Bu nedenle Stochastic Slow indikatörünü kullanmak daha anlamlı olabilir.
Matriks program dilinde yazılım şablonları :
STOFD(%K,%D,Yöntem S E W TRI VAR ZL WW)
STOFK(%K,%D,Yöntem S E W TRI VAR ZL WW)
Şeklindedir.

AL formülü : Cross(STOFK(5,3,E),STOFD(5,3,E))

SAT formülü: Cross(STOFD(5,3,E),STOFK(5,3,E))

Bu formüllerde 5 ve 3 rakamları bu indikatör için ön tanımlı olan parametrelerdir.
İzlediğiniz sembole göre veya grafiğin periyoduna göre farklı parametreler daha iyi sonuçlar verebilir.
Formüllerin programımızdaki modüllerde nasıl uygulanabileceği için
http://217.118.24.4/documents/ILERI_TEKNIK_ANALIZ.pdf
linkinde bulunan dokümanda
Ve,
http://www.matriksdata.com/MatriksVeriTerminaliKullanimKilavuzu/TeknikAnalizVideolari.htm
Linkinde bulunan videolarda temel bilgileri bulabilirsiniz.
Olası sorularınız için bizimle irtibata geçebilirsiniz.
Tel: 0212 354 54 54
E-posta: egitim@matriksdata.com

22 Eylül 2014 Pazartesi

Linear Regression Slope (LINREGSLOPE) İndikatörü

Linear Regression Slope (LINREGSLOPE) İndikatörünün Matriks Veri terminali programı içinde kullanımı:

Bu indikatörü kullanarak sinyal almak için 2 seçenek vardır :
İlk seçenek sıfır seviyesinin üstüne çıkması ve altına inmesi ile AL-SAT sinyallerinin alınmasıdır.
Ayrıca indikatör değeri 2 seviye arasında salınmaktadır. Bu seviyelere göre de AL-SAT sinyalleri oluşturabilirsiniz.
LINREGSLOPE İndikatörü için kullanabileceğiniz formüller :
Matriks program dilinde yazılım şablonu LINREGSLOPE(Data,Period) şeklindedir.
Sıfır seviyesini baz alarak sinyal almak isterseniz:

AL formülü :  Cross(LINREGSLOPE(C,14),0)

SAT formülü: Cross(0,LINREGSLOPE(C,14))

LINREGSLOPE indikatörünün alt ve üst sınır seviyelerinden dönüşünü baz alarak AL-SAT sinyalleri almak isterseniz:

AL formülü :    Cross(LINREGSLOPE(C,14),-0.1)

SAT formülü:   Cross(0.1,LINREGSLOPE(C,14))

Bu formüllerde 14 rakamı LINREGSLOPE indikatörü için ön tanımlı periyod parametresidir.
İzlediğiniz sembole göre veya grafiğin periyoduna göre farklı parametreler daha iyi sonuçlar verebilir.
İkinci kısımdaki -0.1 ve 0.1 rakamları ise alt ve üst sınır seviyeleridir. Özellikle grafiğin periyodunun değişimi ile ciddi  değişiklik gösterir. Test etmek, sonuç almak istediğiniz periyoda göre izleyip belirlemenizde fayda vardır.
Daha ayrıntılı bilgi ve formüllerin programımızdaki modüllerde nasıl uygulanabileceği için
http://217.118.24.4/documents/ILERI_TEKNIK_ANALIZ.pdf
linkinde bulunan dokümanda
Ve,
http://www.matriksdata.com/MatriksVeriTerminaliKullanimKilavuzu/TeknikAnalizVideolari.htm
Linkinde bulunan videolarda temel bilgileri bulabilirsiniz.
Olası sorularınız için bizimle irtibata geçebilirsiniz.
Tel: 0212 354 54 54
E-posta: egitim@matriksdata.com

18 Eylül 2014 Perşembe

Elliot Wave Oscillator İndikatörü

Elliot Wave Oscillator İndikatörünün Matriks Veri terminali programı içinde kullanımı:

Bu indikatör parametre olarak seçilen periyodlara sahip 2 üssel hareketli ortalamanın farkını hesaplayan bir indikatördür.
Görünümü Histogram şeklindedir.
Matriks program dilinde yazılım şablonu: EWO(Kısa P,Uzun P) şeklindedir.
EWO İndikatör çizgisinin sıfırın üstüne çıkması AL, sıfırın altına inmesi ise SAT sinyali olarak yorumlanır. Buna göre kullanabileceğiniz formüller :

AL formülü:  Cross(EWO(5,34),0)

SAT Formülü:  Cross(0,EWO(5,34))

Burada 5 ve 34 rakamları EWO indikatörünün ön tanımlı parametreleridir.
İzlediğiniz sembole göre veya grafiğin periyoduna göre farklı parametreler daha iyi sonuçlar verebilir.
İpucu: Yukarıda belirttiğimiz gibi, EWO indikatörü 2 farklı hareketli ortalamanın farkından oluşur. Örnek olarak burada 5 ve 34 parametrelere sahip 2 tane üssel hareketli ortalama kullanırsanız, bu 2 ortalamanın kesişme noktaları ile EWO(5,34) indikatörünün Sıfır ile kesişme noktaları aynı olacaktır.
Daha ayrıntılı bilgi ve formüllerin programımızdaki modüllerde nasıl uygulanabileceği için
http://217.118.24.4/documents/ILERI_TEKNIK_ANALIZ.pdf
linkinde bulunan dokümanda
Ve,
http://www.matriksdata.com/MatriksVeriTerminaliKullanimKilavuzu/TeknikAnalizVideolari.htm
Linkinde bulunan videolarda temel bilgileri bulabilirsiniz.
Olası sorularınız için bizimle irtibata geçebilirsiniz.
Tel: 0212 354 54 54
E-posta: egitim@matriksdata.com

15 Eylül 2014 Pazartesi

DEMAND INDEX İndikatörü

DEMAND INDEX İndikatörünün Matriks Veri terminali programı içinde kullanımı:

Sembole olan talebi hesaplayan bir indikatördür.
Matriks program dilinde yazılım şablonu: DI() şeklindedir. Herhangi bir parametre gerektirmez.
DI İndikatör çizgisinin sıfırın üstüne çıkması AL, sıfırın altına inmesi ise SAT sinyali olarak yorumlanır. Buna göre kullanabileceğiniz formüller :

AL formülü:   Cross(DI(),0)

SAT Formülü:   Cross(0,DI())

Ayrıca bu indikatörün, kendi hareketli ortalaması ile kesişmesine de bakabilirsiniz.
Bu seçenek için:

AL formülü:   Cross(DI(),MOV(DI(),9,E))

SAT Formülü:   Cross(MOV(DI(),9,E),DI())

Burada 9 rakamı hareketli ortalamayı hesaplama periyodu olup, örnek olarak seçilmiştir.
İzlediğiniz sembole göre veya grafiğin periyoduna göre farklı parametreler daha iyi sonuçlar verebilir.
Daha ayrıntılı bilgi ve formüllerin programımızdaki modüllerde nasıl uygulanabileceği için
linkinde bulunan dokümanda
Ve,
Linkinde bulunan videolarda temel bilgileri bulabilirsiniz.
Olası sorularınız için bizimle irtibata geçebilirsiniz.
Tel: 0212 354 54 54

8 Eylül 2014 Pazartesi

Williams Accumulation/Distribution (WillA) İndikatörü

Williams Accumulation/Distribution (WillA) İndikatörünün Matriks Veri terminali programı içinde kullanımı:

Bu indikatör için 2 ayrı kullanım seçeneği vardır.
İndikatör değerinin sıfırın üstüne çıkması / altına inmesi durumuna göre AL-SAT sinyalleri oluşturabileceğiniz gibi, kendi hareketli ortalaması ile kesişmesine göre de sinyal oluşturabilirsiniz.
WillA İndikatörü için kullanabileceğiniz formüller :
Matriks program dilinde yazılım şablonu WillA(Period) şeklindedir.
1-Dönüş Seviyelerini baz alarak sinyal almak isterseniz:
AL formülü : Cross(WillA(14),0)
SAT formülü: Cross(0,WillA(14))
2-Kendi hareketli ortalaması ile kesişmesine göre sinyal almak isterseniz:
AL formülü : Cross(WillA(14),MOV(WillA(14),9,E))
SAT formülü: Cross(MOV(WillA(14),9,E)),WillA(14))
Bu formüllerde 14 rakamı WillA indikatörü için ön tanımlı periyod parametresidir.
İzlediğiniz sembole göre veya grafiğin periyoduna göre farklı parametreler daha iyi sonuçlar verebilir.
Daha ayrıntılı bilgi için ve formüllerin programımızdaki modüllerde nasıl uygulanabileceği için
linkinde bulunan dokümanda
Ve,
Linkinde bulunan videolarda temel bilgileri bulabilirsiniz.
Olası sorularınız için bizimle irtibata geçebilirsiniz.
Tel: 0212 354 54 54

27 Ağustos 2014 Çarşamba

7.1.1 Sürümünde yeni bir emir girişi penceresi : "Derinlikli Emir Penceresi"Bu emir penceresi ile:

·         Hesaba ait bilgiler portföy penceresi ekranına dönmeye gerek kalmadan Hesap Bilgileri Paneli üzerinden izlenebilir.
·         Gönderilecek emir miktarları Emir Giriş Paneli üzerindeki hazır miktar kutucukları kullanılarak sembol bazlı kaydedilebilir.
·         Emir tipleri, süreleri, fiyat ve işlem tipleri gibi seçimler için Emir Giriş Paneli üzerindeki butonlar üzerine tıklanarak seçimler arasında geçiş yapılabilir.
·         Emir Giriş Paneli üzerindeki alanlar üzerinden istenen tüm fiyatlar için manuel olarak fiyat yazarak ya da fiyat adımı listesinden seçim yaparak alış ya da satış emri gönderilebilir. Yine miktar alanı manuel olarak ya da oklar yardımıyla arttırma/eksiltme yaparak kullanılabilir.
·         Aktif Fiyatlı İşlem Paneli üzerinden fiyatı ve kademedeki lot sayısını gösteren butonlara tek tıklama ile piyasa fiyatlı emirler en hızlı şekilde gönderilebilir.
·         Aktif Fiyatlı İşlem Panelinde AL/Sat butonları arasındaki alış/satış rengine göre renklendirilen miktar yazılı alan üzerinden, sembole ait gerçekleşen son işlemin yönü ve miktarı izlenebilir.
·         Piston ile sembolün derinlik kademelerindeki verilerine göre alış ve satış grafiği izlenebilir.
·         Derinlik Paneli ile sembole ait kademe bilgileri izlenebilir. Çift tıkla kademe üzerinden emir gönderimi yapılabilir.
·         Derinlik Paneli üzerinde var olan bekleyen emirler kademe üzerinde işaretli olarak takip edilebilir.
·         Hızlı İşlem Paneli ile Tüm Alış Emirlerinin, Tüm Satış Emirlerinin, Tüm Bekleyen Emirlerin İptali ve Tüm Alış Emirlerinin ve Tüm Satış Emirlerinin Aktife Çekilmesi için bulunan butonlarla tek tıkla hızlı işlem yapılabilir.
·         Emirler Paneli ile ilgili sembole ait bekleyen emirler listelenebilir. Emirlerin tek tek, fiyata göre gruplanmış ya da yöne göre gruplanmış şekilde izlenmesi sağlanabilir. Emir Düzeltme ve Emir İptali tek tek, fiyat bazlı ya da yön bazlı olarak toplu şekilde yapılabilir.
·         Emirler Paneli üzerinde var olan bir emri kopyalayarak aynı emirden bir tane daha yaratmak hızlıca sağlanabilir.

·         Bu emir penceresi üzerindeki bulunan 7 panelden Emir Giriş Paneli haricindeki tüm paneller gizlenip/gösterilebilir şekilde tasarlanmıştır.
"Derinlikli Emir Penceresi"ni kullanmaya başlamak için, Matriks Trader ayarlar penceresinde yer alan "Emir Ekranı" sekmesinden "Derinlik Ticket" seçeneğini işaretlemelisiniz.


Varsayılan emir düzeltme ekranının VIOP için Emir Giriş Penceresi olarak seçilebilmesi sağlandı.

7.1.1 SÜRÜMÜNDE YAPILAN YENİLİK : 
Varsayılan emir düzeltme ekranının VIOP için Emir Giriş Penceresi olarak seçilebilmesi sağlandı. 25 Ağustos 2014 Pazartesi

WEIGHTED CLOSE Parametreleri İndikatörü

WEIGHTED CLOSE Parametreleri İndikatörünün Matriks Veri terminali programı içinde kullanımı:

Bu indikatör, siz grafiği hangi periyod ile (1 dk – 5dk vb) izliyor olursanız olun, o günün ağırlıklı ortalamasını gösterir.
Bu veriyi küçük periyodlar için (60 dk altı) kullanmanız anlamlı olabilir. Küçük Periyod ağırlıklı ortalamasının günlük ağırlıklı ortalamaya yaklaşacağı varsayılabilir.
Matriks program dilinde yazılım şablonu: WC() Herhangi bir parametre gerektirmez.
WC İndikatörü için kullanabileceğiniz formüller :
AL formülü: Cross(W,WC())
SAT Formülü: Cross(WC(),W)
Daha ayrıntılı bilgi ve formüllerin programımızdaki modüllerde nasıl uygulanabileceği için
http://217.118.24.4/documents/ILERI_TEKNIK_ANALIZ.pdf
linkinde bulunan dokümanda
Ve,
http://www.matriksdata.com/MatriksVeriTerminaliKullanimKilavuzu/TeknikAnalizVideolari.htm
Linkinde bulunan videolarda temel bilgileri bulabilirsiniz.
Olası sorularınız için bizimle irtibata geçebilirsiniz.
Tel: 0212 354 54 54
E-posta: egitim@matriksdata.com

21 Ağustos 2014 Perşembe

TREND SCORE (TS) İndikatörü

TREND SCORE (TS) İndikatörünün Matriks Veri terminali programı içinde kullanımı:

Bu indikatörü 2 ayrı şekilde yorumlamak mümkündür.
Sıfırın üstüne çıkması ve altına inmesi ile sinyaller ürettiği var sayılır.
Ayrıca, indikatör değeri 2 seviye arasında salınmaktadır. Bu seviyelere göre de AL-SAT sinyalleri oluşturabilirsiniz.
Matriks program dilinde yazılım şablonu: TS(Period) şeklindedir.
TS İndikatörü için kullanabileceğiniz formüller :
Sıfır seviyesini baz alarak sinyal almak isterseniz:
AL formülü :
Cross(TS(10),0)
SAT formülü:
Cross(0,TS(10))
TS indikatörü -10 ile +10 değerleri arasında hareket eder. Bu seviyelerinden dönüşünü baz alarak AL-SAT sinyalleri almak isterseniz:
AL formülü :
Cross(TS(10),-9.9)
SAT formülü:
Cross(9.9,TS(10))
Bu formüllerde 10 rakamı TS indikatörü için ön tanımlı Periyod parametresidir.
İzlediğiniz sembole göre veya grafiğin periyoduna göre farklı parametreler daha iyi sonuçlar verebilir.
İkinci kısımdaki -9.9 ve 9.9 rakamları ise alt ve üst sınır seviyeleridir. Diğer indikatörlerden farklı olarak TS indikatörü -10 ve +10 sabit değerleri arasında hareket eder. Buradan dönüşleri yakalamak için de, çok yakın 2 değeri kullanmak yeterli olacaktır. Nadiren de olsa ara değerlerde dönüşler olmaktadır. Bu sebeple ara değerleri de (mesela -5 ve +5) kullanabilirsiniz. Test etmenizde, sonuç almak istediğiniz periyoda göre izleyip belirlemenizde fayda vardır.
Formüllerin programımızdaki modüllerde nasıl uygulanabileceği için
linkinde bulunan dokümanda
Ve,
Linkinde bulunan videolarda temel bilgileri bulabilirsiniz.
Olası sorularınız için bizimle irtibata geçebilirsiniz.
Tel: 0212 354 54 54

18 Ağustos 2014 Pazartesi

Stochastic Momentum İndeks (SMI) indikatörü

Stochastic Momentum İndeks (SMI) indikatörünün Matriks Veri terminali programı içinde kullanımı:

Bu indikatör kendi hareketli ortalaması (Trigger’i) ile oluşacak kesişmelere göre sinyal verir.
Matriks program dilinde yazılım şablonu: STOCHMOMENTUM(%K,Yavaş %K,2.Yavaş %K)
SMI İndikatörü için kullanabileceğiniz formüller :
AL formülü:
Cross(STOCHMOMENTUM(5,3,3),MOV(STOCHMOMENTUM(5,3,3),3,E))
SAT Formülü:
Cross(MOV(STOCHMOMENTUM(5,3,3),3,E),STOCHMOMENTUM(5,3,3))
Bazen bu kesişmelerin AL için sıfırın altında, SAT içinse sıfırın üstünde olması tercih edilir.
Bu durumda koşullara bunu tanımlayacak ek yaparız. Ve:
AL formülü:
Cross(STOCHMOMENTUM(5,3,3),MOV(STOCHMOMENTUM(5,3,3),3,E)) AND STOCHMOMENTUM(5,3,3)<0
SAT Formülü:
Cross(MOV(STOCHMOMENTUM(5,3,3),3,E),STOCHMOMENTUM(5,3,3)) AND STOCHMOMENTUM(5,3,3)>0
Şeklinde yazılır.
Bu formüllerde 5,3,3 ve 3 rakamları SMI ve MOV periyodlarıdır.
İzlediğiniz sembole göre veya grafiğin periyoduna göre (Günlük, 60 dk, 5 dk gibi) farklı parametreler daha iyi sonuçlar verebilir.
Daha ayrıntılı bilgi için ve formüllerin programımızdaki modüllerde nasıl uygulanabileceği için
linkinde bulunan dokümanda
Ve,
Linkinde bulunan videolarda temel bilgileri bulabilirsiniz.
Olası sorularınız için bizimle irtibata geçebilirsiniz.
Tel: 0212 354 54 54