27 Şubat 2015 Cuma

Matriks Veri Terminali Programımızda İndikatör oluştururken kullanılan muhtelif fonksiyonlar vardır.
Valuewhen (…… andaki değer) fonksiyonunun açıklanması ve örnek uygulamalar:
Valuewhen(N.,koşul,Data) şeklinde yazılan fonksiyon, belirleyeceğiniz bir koşulun geriye doğru ‘N’ inci sefer gerçekleştiği barda, ‘Data’ yerine yazdığımız verinin değerini gösterir.
Örnek bir formül üzerinde bakarsak:
valuewhen(1.,CROSS(C,MOV(C,5,E)),H
formülü bize şu sonucu verir: Sembolün fiyatı 5 barlık üssel hareketli ortalamayı yukarı kestiği barda, sembolün en yüksek değeri.
Aşağıdaki grafiğe bakarsanız:


Kırmızı çizgi üssel hareketli ortalamadır. İşaretli bardan bir önceki barda hareketli ortalama kapanışın üzerinde iken, işaretli barda kapanış fiyatı hareketli ortalamanın üstüne çıkmıştır. Tam bu barda indikatörümüz değer değiştirmiş ve o barın en yüksek değeri olan 9.72 değerini göstermeye başlamıştır.
Bu değer fiyat tekrar hareketli ortalamayı aşağıdan yukarıya kesene kadar (yani önce altına inmelidir) sabit kalacaktır.
Bu fonksiyon ile elde edilen veri başka bir veri ile karşılaştırılarak koşul oluşturulabilir.

Hoşçakalın

17 Şubat 2015 Salı

Matriks Veri Terminali Programımızda İndikatör oluştururken kullanılan muhtelif fonksiyonlar vardır.
Referans fonksiyonunun açıklanması ve örnek uygulamalar:
REF(Data,Adım) şeklinde yazılan fonksiyon Data’nın önceki değerlerini getirir.
Data yerine geçmiş değerini görmek istediğiniz bir değişken giriniz. Bu değişken sembol fiyatı da olabilir, bir indikatör vb. de olabilir. Adım yerine -1,-2…. Şeklinde bir rakam giriniz.
Örnek olarak, -1 yazdığınız takdirde Data’nın 1 bar önceki değerini; -3 yazarsanız Data’nin 3 bar önceki değerini getirir.
REF(MOV(C,7,E),-3) formülü bize 7 barlık üssel hareketli ortalamanın 3 bar önceki değerini verecektir.
Grafik üzerinde şöyle bir görünüm oluşur:
Yukarıda kırmızı çizgi 7 barlık üssel hareketli ortalama çizgisidir. Yeşil çizgi ise aynı ortalamanın 3 bar önceki değerini veren REF(MOV(C,7,E),-3) formülünün çizgisidir.  Bu uygulama aynı zamanda öteleme olarak da tanımlanır. İndikatör parametre penceresinde öteleme kısmında 3 yazarsanız yukarıda yeşil çizgiyle örtüşen bir sonuç elde edersiniz.
Referans fonksiyonunun kullanımına bir örnek:
C>REF(HHV(C,3),-1) tarzda bir yazım sıkça kullanılır. Bu bir koşuldur. Son bardaki kapanışın önceki 3 barın en yükseğinin üstünde olduğu durumu işaret eder.
İpucu: HHV veya LLV fonksiyonları ile (veya H ve L verisi ile) kapanışı karşılaştırdığımızda mutlaka referans fonksiyonunu kullanmak zorundayız. İçinde bulunduğumuz barın kapanışı hiçbir zaman bu barın yükseğinden yukarıda veya düşüğünden aşağıda olamaz çünkü. Olsa olsa eşit olur. Bu da genellikle nadiren olur.
Ayrıca referans fonksiyonunu bir verinin dönüş noktalarını bulmak için de kullanabilirsiniz. Formül şu şekilde olacaktır:
C>REF(C,-1) AND REF(C,-1)< REF(C,-2)
Bu koşul şunu aramaktadır: Bir önceki barın kapanışı 2 önceki barın kapanışından ve içinde bulunduğumuz barın kapanışından küçük olsun. Bu koşulu sağlayan bar, en azından son 3 bar için bir dip noktasıdır.

Hoşçakalın.

12 Şubat 2015 Perşembe

Matriks Veri Terminali Programımızda İndikatör oluştururken kullanılan muhtelif fonksiyonlar vardır.
If fonksiyonunun açıklanması ve örnek uygulamalar:
if(koşul,Then DA,Else DA)
Bu fonksiyon şunu yapar : Koşul kısmına yazdığınız koşulunuz geçerli / doğru ise Then DA kısmına yazdığınız veriyi - işlevi alır / gerçekleştirir. Koşul yanlış ise Else DA kısmına yazdığınız veriyi – işlevi alır / gerçekleştirir.
Örnek olarak:
if(C>REF(C,-1),1,0) ifadesi şunu anlatır: Kapanış bir önceki barın kapanışından büyük ise 1 sonucunu ver, değilse 0 (Sıfır) sonucunu ver. Grafikte şöyle görünür
Bu kullanım şekli, muhtelif biçimlerde işe yarar. Mesela birden fazla koşulun her biri için doğru ise 1 ve yanlış ise 0 değeri döndürülür. Bu koşullardan bir kısmının doğruluğunu yeterli gördüğünüz durumları bu şekilde belirleyebilirsiniz.
Bir başka örnek:
if(MOV(C,25,E)>C,CCI(5)<0,RSI(C,14)<40)
Burada yapılan şudur. Bir koşul - MOV(C,25,e)>C - doğru ise bakılacak koşul : CCI(5)<0 koşuludur. Bu koşulun doğruluğu durumunda koşul gerçekleşmiş sayılır.
Eğer esas koşul  - MOV(C,25,e)>C – doğru değil ise bakılacak koşul değişir. Bu örnekte RSI(C,14)<40 koşuludur. Buna göre sonuç verilir (Alınır).
Dikkat: Yukarıdaki sadece bir örnektir. Bu tip uygulamalar birden fazla koşulu özel olarak birleştirmek için kullanılır.
Birden fazla if iç içe kullanılabilir. Bunun için örnek formül:
if (C/MOV(C,9,E)>1.01,1,if(C/MOV(C,9,E)<0.99,-1,0))
Bu formül ile elde edeceğiniz sonuç şudur:
C/MOV(C,9,E)>1.01 ise +1 değerini verir.
C/MOV(C,9,E)<0.99 ise -1 değerini verir.
Bu 2 durumun dışındaki zamanlarda 0 (sıfır) değerini verir.
İf fonksiyonunun çeşitli kullanımları söz konusudur. Bununla beraber sadece 2 koşulu birbirine bağlamak için if fonksiyonu kullanmanıza gerek yoktur. Bunun için 2 koşulu AND ile bağlamanızı öneririz.
Örnek:
if(MOV(C,25,E)>C,CCI(5)<0,0)
koşulu şu koşula denktir : MOV(C,25,E)>C AND CCI(5)<0

Hoşçakalın.

4 Şubat 2015 Çarşamba

Matriks versiyon güncelleme yöntemleri ve adımları aşağıda açıklanmıştır


BİRİNCİ YÖNTEM

Önemli : Matriks güncelleme işlemi sırasında matriks otomatik olarak kapanacaktır.

Sol üst bölümde bulunan Matriks logosuna tıklayarak çıkan menüden “Ayarlar >Matriks Veri Kütüphanesi” butonuna tıklayın“İndirilecek Bilgiyi Seçin” butonuna tıklayın ve listeden “BAK” seçin“BAK” seçildikten sonra “Serverdaki Dosyalar” listesi içerisinden “setup711.exe” isimli dosyaya çift tıklayarak ya da “sağ” ok butonuna tıklayarak kurulum dosyasını “İndirmek İçin Seçilen Dosyalar” listesine eklenir ve ardından “İndir” butonuna tıklanır                        Matriks veri kütüphanesi yeni versiyonu indirmeye başladığında işaretli alanda belirtildiği gibi ilerleme çubuğu gözükecek ve ilerleme çubuğunun dolmasıyla beraber matriks programı kendini kapatacaktır ve ardından 8. Adımda belirtilen “Matriks Versiyon Yenileme” pencersi çıkarak versiyon güncelleme işlem başlayacaktır, bu işlemin ardından matriks programı otomatik olarak yeniden açılacaktırMatriks versiyon ve sürüm kontrolü matriks menüsü üzerinde fare ile beklenilerek yapılır.


2 Şubat 2015 Pazartesi

Matriks Veri Terminali Programımızda İndikatör oluştururken kullanılan muhtelif fonksiyonlar vardır.
Highest – Lowest  ifadesi içeren fonksiyonlardan temel 4 tanesinin açıklanması ve örnek uygulamalar:

Highest / Highest High                Highest(Data) - HHV(Data,Period)
Lowest / Lowest Low                  Lowest(Data)  LLV(Data,Period)
Bu fonksiyonlar seçilen bir verinin en yüksek / en düşük değerini hesaplar.
Daha çok Highest High ve Lowest Low seçenekleri kullanılır.
Highest fonksiyonu seçilen verinin geçmişte gerçekleşmiş  en yüksek değerini hesaplar.
Lowest fonksiyonu seçilen verinin geçmişte gerçekleşmiş  en düşük değerini hesaplar.
Örnek olarak: Highest(H) şeklinde bir formül yazalım ve bunu indikatör olarak kaydedelim.
Bu indikatörü Garanti Bankası sembolü üzerine atarsak, Garanti bankası sembolünün ilgili verisinin, ilgili periyod için program içinde yer aldığı günden beri gördüğü yükseklerin en yüksek değerini gösterecektir.
İpucu: Bölünmeler (Temettü vb sebeplerle) dolayısı ile genel olarak BIST sembollerinde yüksek değerler son yıllarda görülecektir. Ama, mesela fiyatı sürekli azalan bir Emtia’ya bakarsanız, en yüksek değerini geçmiş yıllarda görmüş olabilir.
İpucu : En düşük değeri görmek istediğiniz durumda Lowest(L) şeklinde yazmanız gerektiğini unutmayınız. Lowest(H) ifadesi sembolün her bardaki yüksek verisinin (H=High) geçmişteki en düşük değerini verir. Bu da sembolün en düşük fiyatı olmaz.
Yukarıda bahsettiğim gibi daha çok kullanılan seçenekler Highest High ve  Lowest Low fonksiyonlarıdır. Çünkü, genellikle seçeceğimiz bar sayısı boyunca (Tüm seri için değil) en yüksek / en düşük değere ihtiyaç duyarız.
Programımız içinde yazım şablonu
Highest High için HHV(Data,Period)
Lowest Low   için  LLV(Data,Period)
şeklindedir.
Data yerine yazılacak verinin, belirlenen periyod içinde görmüş olduğu en yüksek / en düşük değeri verir.

Örnek: HHV(C,3) formülü bize son 3 bardaki kapanışlardan en yüksek olanının değerini verir.