27 Ağustos 2014 Çarşamba

7.1.1 Sürümünde yeni bir emir girişi penceresi : "Derinlikli Emir Penceresi"Bu emir penceresi ile:

·         Hesaba ait bilgiler portföy penceresi ekranına dönmeye gerek kalmadan Hesap Bilgileri Paneli üzerinden izlenebilir.
·         Gönderilecek emir miktarları Emir Giriş Paneli üzerindeki hazır miktar kutucukları kullanılarak sembol bazlı kaydedilebilir.
·         Emir tipleri, süreleri, fiyat ve işlem tipleri gibi seçimler için Emir Giriş Paneli üzerindeki butonlar üzerine tıklanarak seçimler arasında geçiş yapılabilir.
·         Emir Giriş Paneli üzerindeki alanlar üzerinden istenen tüm fiyatlar için manuel olarak fiyat yazarak ya da fiyat adımı listesinden seçim yaparak alış ya da satış emri gönderilebilir. Yine miktar alanı manuel olarak ya da oklar yardımıyla arttırma/eksiltme yaparak kullanılabilir.
·         Aktif Fiyatlı İşlem Paneli üzerinden fiyatı ve kademedeki lot sayısını gösteren butonlara tek tıklama ile piyasa fiyatlı emirler en hızlı şekilde gönderilebilir.
·         Aktif Fiyatlı İşlem Panelinde AL/Sat butonları arasındaki alış/satış rengine göre renklendirilen miktar yazılı alan üzerinden, sembole ait gerçekleşen son işlemin yönü ve miktarı izlenebilir.
·         Piston ile sembolün derinlik kademelerindeki verilerine göre alış ve satış grafiği izlenebilir.
·         Derinlik Paneli ile sembole ait kademe bilgileri izlenebilir. Çift tıkla kademe üzerinden emir gönderimi yapılabilir.
·         Derinlik Paneli üzerinde var olan bekleyen emirler kademe üzerinde işaretli olarak takip edilebilir.
·         Hızlı İşlem Paneli ile Tüm Alış Emirlerinin, Tüm Satış Emirlerinin, Tüm Bekleyen Emirlerin İptali ve Tüm Alış Emirlerinin ve Tüm Satış Emirlerinin Aktife Çekilmesi için bulunan butonlarla tek tıkla hızlı işlem yapılabilir.
·         Emirler Paneli ile ilgili sembole ait bekleyen emirler listelenebilir. Emirlerin tek tek, fiyata göre gruplanmış ya da yöne göre gruplanmış şekilde izlenmesi sağlanabilir. Emir Düzeltme ve Emir İptali tek tek, fiyat bazlı ya da yön bazlı olarak toplu şekilde yapılabilir.
·         Emirler Paneli üzerinde var olan bir emri kopyalayarak aynı emirden bir tane daha yaratmak hızlıca sağlanabilir.

·         Bu emir penceresi üzerindeki bulunan 7 panelden Emir Giriş Paneli haricindeki tüm paneller gizlenip/gösterilebilir şekilde tasarlanmıştır.
"Derinlikli Emir Penceresi"ni kullanmaya başlamak için, Matriks Trader ayarlar penceresinde yer alan "Emir Ekranı" sekmesinden "Derinlik Ticket" seçeneğini işaretlemelisiniz.


Varsayılan emir düzeltme ekranının VIOP için Emir Giriş Penceresi olarak seçilebilmesi sağlandı.

7.1.1 SÜRÜMÜNDE YAPILAN YENİLİK : 
Varsayılan emir düzeltme ekranının VIOP için Emir Giriş Penceresi olarak seçilebilmesi sağlandı. 25 Ağustos 2014 Pazartesi

WEIGHTED CLOSE Parametreleri İndikatörü

WEIGHTED CLOSE Parametreleri İndikatörünün Matriks Veri terminali programı içinde kullanımı:

Bu indikatör, siz grafiği hangi periyod ile (1 dk – 5dk vb) izliyor olursanız olun, o günün ağırlıklı ortalamasını gösterir.
Bu veriyi küçük periyodlar için (60 dk altı) kullanmanız anlamlı olabilir. Küçük Periyod ağırlıklı ortalamasının günlük ağırlıklı ortalamaya yaklaşacağı varsayılabilir.
Matriks program dilinde yazılım şablonu: WC() Herhangi bir parametre gerektirmez.
WC İndikatörü için kullanabileceğiniz formüller :
AL formülü: Cross(W,WC())
SAT Formülü: Cross(WC(),W)
Daha ayrıntılı bilgi ve formüllerin programımızdaki modüllerde nasıl uygulanabileceği için
http://217.118.24.4/documents/ILERI_TEKNIK_ANALIZ.pdf
linkinde bulunan dokümanda
Ve,
http://www.matriksdata.com/MatriksVeriTerminaliKullanimKilavuzu/TeknikAnalizVideolari.htm
Linkinde bulunan videolarda temel bilgileri bulabilirsiniz.
Olası sorularınız için bizimle irtibata geçebilirsiniz.
Tel: 0212 354 54 54
E-posta: egitim@matriksdata.com

21 Ağustos 2014 Perşembe

TREND SCORE (TS) İndikatörü

TREND SCORE (TS) İndikatörünün Matriks Veri terminali programı içinde kullanımı:

Bu indikatörü 2 ayrı şekilde yorumlamak mümkündür.
Sıfırın üstüne çıkması ve altına inmesi ile sinyaller ürettiği var sayılır.
Ayrıca, indikatör değeri 2 seviye arasında salınmaktadır. Bu seviyelere göre de AL-SAT sinyalleri oluşturabilirsiniz.
Matriks program dilinde yazılım şablonu: TS(Period) şeklindedir.
TS İndikatörü için kullanabileceğiniz formüller :
Sıfır seviyesini baz alarak sinyal almak isterseniz:
AL formülü :
Cross(TS(10),0)
SAT formülü:
Cross(0,TS(10))
TS indikatörü -10 ile +10 değerleri arasında hareket eder. Bu seviyelerinden dönüşünü baz alarak AL-SAT sinyalleri almak isterseniz:
AL formülü :
Cross(TS(10),-9.9)
SAT formülü:
Cross(9.9,TS(10))
Bu formüllerde 10 rakamı TS indikatörü için ön tanımlı Periyod parametresidir.
İzlediğiniz sembole göre veya grafiğin periyoduna göre farklı parametreler daha iyi sonuçlar verebilir.
İkinci kısımdaki -9.9 ve 9.9 rakamları ise alt ve üst sınır seviyeleridir. Diğer indikatörlerden farklı olarak TS indikatörü -10 ve +10 sabit değerleri arasında hareket eder. Buradan dönüşleri yakalamak için de, çok yakın 2 değeri kullanmak yeterli olacaktır. Nadiren de olsa ara değerlerde dönüşler olmaktadır. Bu sebeple ara değerleri de (mesela -5 ve +5) kullanabilirsiniz. Test etmenizde, sonuç almak istediğiniz periyoda göre izleyip belirlemenizde fayda vardır.
Formüllerin programımızdaki modüllerde nasıl uygulanabileceği için
linkinde bulunan dokümanda
Ve,
Linkinde bulunan videolarda temel bilgileri bulabilirsiniz.
Olası sorularınız için bizimle irtibata geçebilirsiniz.
Tel: 0212 354 54 54

18 Ağustos 2014 Pazartesi

Stochastic Momentum İndeks (SMI) indikatörü

Stochastic Momentum İndeks (SMI) indikatörünün Matriks Veri terminali programı içinde kullanımı:

Bu indikatör kendi hareketli ortalaması (Trigger’i) ile oluşacak kesişmelere göre sinyal verir.
Matriks program dilinde yazılım şablonu: STOCHMOMENTUM(%K,Yavaş %K,2.Yavaş %K)
SMI İndikatörü için kullanabileceğiniz formüller :
AL formülü:
Cross(STOCHMOMENTUM(5,3,3),MOV(STOCHMOMENTUM(5,3,3),3,E))
SAT Formülü:
Cross(MOV(STOCHMOMENTUM(5,3,3),3,E),STOCHMOMENTUM(5,3,3))
Bazen bu kesişmelerin AL için sıfırın altında, SAT içinse sıfırın üstünde olması tercih edilir.
Bu durumda koşullara bunu tanımlayacak ek yaparız. Ve:
AL formülü:
Cross(STOCHMOMENTUM(5,3,3),MOV(STOCHMOMENTUM(5,3,3),3,E)) AND STOCHMOMENTUM(5,3,3)<0
SAT Formülü:
Cross(MOV(STOCHMOMENTUM(5,3,3),3,E),STOCHMOMENTUM(5,3,3)) AND STOCHMOMENTUM(5,3,3)>0
Şeklinde yazılır.
Bu formüllerde 5,3,3 ve 3 rakamları SMI ve MOV periyodlarıdır.
İzlediğiniz sembole göre veya grafiğin periyoduna göre (Günlük, 60 dk, 5 dk gibi) farklı parametreler daha iyi sonuçlar verebilir.
Daha ayrıntılı bilgi için ve formüllerin programımızdaki modüllerde nasıl uygulanabileceği için
linkinde bulunan dokümanda
Ve,
Linkinde bulunan videolarda temel bilgileri bulabilirsiniz.
Olası sorularınız için bizimle irtibata geçebilirsiniz.
Tel: 0212 354 54 54

12 Ağustos 2014 Salı

Williams %R (WillR) İndikatörünün Matriks Veri terminali programı içinde kullanımı

Williams %R (WillR) İndikatörünün Matriks Veri terminali programı içinde kullanımı.
Bu indikatör için 2 ayrı kullanım seçeneği vardır.
İndikatör değeri 2 seviye arasında salınmaktadır. Bu seviyelere göre AL-SAT sinyalleri oluşturabileceğiniz gibi, kendi hareketli ortalaması ile kesişmesine göre de sinyal oluşturabilirsiniz.
Williams %R İndikatörü için kullanabileceğiniz formüller :
Matriks program dilinde yazılım şablonu WillR(Period) şeklindedir.
1-Dönüş Seviyelerini baz alarak sinyal almak isterseniz:
AL formülü : Cross(WillR(14),-80)
SAT formülü: Cross(-20,WillR(14))
2-Kendi hareketli ortalaması ile kesişmesine göre sinyal almak isterseniz:
AL formülü : Cross(WillR(14),MOV(WillR(14),9,E))
SAT formülü: Cross(MOV(WillR(14),9,E)),WillR(14))
Bu formüllerde 14 rakamı WillR indikatörü için ön tanımlı periyod parametresidir.
İzlediğiniz sembole göre veya grafiğin periyoduna göre farklı parametreler daha iyi sonuçlar verebilir.
İlk formüllerdeki -80 ve -20 rakamları ise alt ve üst sınır seviyeleridir. Özellikle grafiğin periyodunun değişimi ile değişiklik gösterebilir. Test etmenizde, sonuç almak istediğiniz periyoda göre izleyip belirlemenizde fayda vardır.

Daha ayrıntılı bilgi için ve formüllerin programımızdaki modüllerde nasıl uygulanabileceği için
linkinde bulunan dokümanda
Ve,
Linkinde bulunan videolarda temel bilgileri bulabilirsiniz.
Olası sorularınız için bizimle irtibata geçebilirsiniz.
Tel: 0212 354 54 54

8 Ağustos 2014 Cuma

ULTIMATE OSİLATÖR (ULT) İndikatörü

ULTIMATE OSİLATÖR (ULT) İndikatörünün Matriks Veri terminali programı içinde kullanımı:

ULT indikatörü, 2 seviye arasında salınan sonuçlar üreten ve bu seviyelere göre sinyal veren bir indikatördür.
Matriks program dilinde yazılım şablonu ULT(Kısa P,Orta P,Uzun P) şeklindedir.
ULT İndikatörü için kullanabileceğiniz formüller :
AL formülü : Cross(ULT(7,14,28),30)
SAT formülü: Cross(70,ULT(7,14,28))
Bu formüllerde 7,14 ve 28 rakamları ULT indikatörü için ön tanımlı periyod parametreleridir.
30 ve 70 ise ULT değerlerinin alış ve satış için işaret ettiği seviyelerin ön tanımlı değerleridir.
İzlediğiniz sembole göre veya grafiğin periyoduna göre (Günlük, 60 dk, 5 dk gibi) farklı parametreler daha iyi sonuçlar verebilir.
Daha ayrıntılı bilgi için ve formüllerin programımızdaki modüllerde nasıl uygulanabileceği için
http://217.118.24.4/documents/ILERI_TEKNIK_ANALIZ.pdf
linkinde bulunan dokümanda
Ve,
http://www.matriksdata.com/MatriksVeriTerminaliKullanimKilavuzu/TeknikAnalizVideolari.htm
Linkinde bulunan videolarda temel bilgileri bulabilirsiniz.
Olası sorularınız için bizimle irtibata geçebilirsiniz.
Tel: 0212 354 54 54
E-posta: egitim@matriksdata.com

6 Ağustos 2014 Çarşamba

Time Series Forecast (TSF) İndikatörü

Time Series Forecast (TSF) İndikatörünün Matriks Veri terminali programı içinde kullanımı:

TSF indikatörü, Hareketli Ortalama’da olduğu gibi Sembol Fiyatı ile kesişmesine göre sinyal veren bir indikatördür. Sadece burada durum tersinedir. Sembolün fiyatının TSF indikatörünün üzerine çıkması SAT, altına inmesi ise AL sinyali olarak yorumlanır.
Matriks program dilinde yazılım şablonu TSF(Data,Period) şeklindedir.
TSF İndikatörü için kullanabileceğiniz formüller :
AL formülü: Cross(TSF(C,5),C)
SAT Formülü: Cross(C,TSF(C,5))
Bu formüllerde 5 rakamı TSF indikatörü için periyod parametresidir.
İzlediğiniz sembole göre veya grafiğin periyoduna göre (Günlük, 60 dk, 5 dk gibi) farklı parametreler daha iyi sonuçlar verebilir.
Daha ayrıntılı bilgi için ve formüllerin programımızdaki modüllerde nasıl uygulanabileceği için
linkinde bulunan dokümanda
Ve,
Linkinde bulunan videolarda temel bilgileri bulabilirsiniz.
Olası sorularınız için bizimle irtibata geçebilirsiniz.
Tel: 0212 354 54 54

4 Ağustos 2014 Pazartesi

SWING İNDEKS İndikatörü.

SWING İNDEKS İndikatörünün Matriks Veri terminali programı içinde kullanımı:

Bu indikatörü 2 ayrı şekilde yorumlamak mümkündür.
Sıfırın üstüne çıkması ve altına inmesi ile sinyaller ürettiği var sayılır.
Ayrıca, indikatör değeri 2 seviye arasında salınmaktadır. Bu seviyelere göre de AL-SAT sinyalleri oluşturabilirsiniz.
SWING İndikatörü için kullanabileceğiniz formüller :
Matriks program dilinde yazılım şablonu SWING(Limit Move) şeklindedir.
Sıfır seviyesini baz alarak sinyal almak isterseniz:
AL formülü :
Cross(SWING(3),0)
SAT formülü:
Cross(0,SWING(3))
SWING indikatörünün alt ve üst sınır seviyelerinden dönüşünü baz alarak AL-SAT sinyalleri almak isterseniz:
AL formülü :
Cross(SWING(3),-5)
SAT formülü:
Cross(5,SWING(3))
Bu formüllerde 3 rakamı SWING indikatörü için ön tanımlı Limit Mov parametresidir.
İzlediğiniz sembole göre veya grafiğin periyoduna göre farklı parametreler daha iyi sonuçlar verebilir.
İkinci kısımdaki -5 ve 5 rakamları ise alt ve üst sınır seviyeleridir. Özellikle grafiğin periyodunun değişimi ile ciddi  değişiklik gösterir. Test etmenizde, sonuç almak istediğiniz periyoda göre izleyip belirlemenizde fayda vardır.
Formüllerin programımızdaki modüllerde nasıl uygulanabileceği için
linkinde bulunan dokümanda
Ve,
Linkinde bulunan videolarda temel bilgileri bulabilirsiniz.
Olası sorularınız için bizimle irtibata geçebilirsiniz.
Tel: 0212 354 54 54

1 Ağustos 2014 Cuma

Chaikin Oscillator ve Chaikin A/D Oscillator indikatörleri.

Chaikin Oscillator ve Chaikin A/D Oscillator indikatörlerinin Matriks Veri terminali programı içinde kullanımı:

Her 2 indikatör benzer biçimde çalışır. Accumulation/Distribution Index göstergesi temel alınarak, A/D nin üç günlük üssel hareketli ortalamasından on günlük üssel hareketli ortalaması çıkarılarak hesaplanmaktadır. Rakamsal sonuçlar farklı olmakla birlikte, indikatör çizgilerinin genel hareket şekli birbirine yakındır.
İndikatör değerleri belirli seviyeler arasında dalgalanmaktadır. Bununla beraber dönüşlerden çok fiyat hareketi ile uyumsuzluklara bakılır. Uyumsuzlukların formüle edilmesi pek pratik olmaz.
Bu indikatörlerin diğer kullanım şekli, kendi hareketli ortalamaları ile kesişmelerine bakılmasıdır. Bu bakış açısı için AL ve SAT formülleri şu şekilde oluşur :
Chaikin Oscillator için Matriks dilinde kullanılan şablon: CHO(Kısa P,Uzun P);                                  Chaikin A/D Oscillator içinse:  CO(Kısa P,Uzun P) şeklindedir. 
AL formülü :
Cross(CHO(3,10),MOV(CHO(3,10),20,E))
SAT formülü:
Cross(MOV(CHO(3,10),20,E)),CHO(3,10))
Chaikin A/D Oscillator için, yukarıdaki formüllerde CHO yerine CO yazmak yeterli olacaktır.
Bu formüllerde 3,10 ve 20 rakamları bu indikatörler için ön tanımlı parametreleridir.
İzlediğiniz sembole göre veya grafiğin periyoduna göre farklı parametreler / seçimler daha iyi sonuçlar verebilir.
Formüllerin programımızdaki modüllerde nasıl uygulanabileceği için
linkinde bulunan dokümanda
Ve,
Linkinde bulunan videolarda temel bilgileri bulabilirsiniz.
Olası sorularınız için bizimle irtibata geçebilirsiniz.
Tel: 0212 354 54 54