30 Haziran 2014 Pazartesi

PARABOLİK SAR indikatörünün Matriks Veri Terminali programı içinde kullanımı;

Bu indikatörde AL ve SAT sinyalleri hareketli ortalamada olduğu gibi, fiyat ile indikatörün kesişmesi ile oluşur.
AL formülü:
Cross(C,PSAR(0.02,0.2))
SAT Formülü:
Cross(PSAR(0.02,0.2),C)
Bu formüllerde 0.02 ve 0.2 rakamları Parabolik Sar indikatörünün Adım ve Maksimum Adım parametreleridir.
İzlediğiniz sembole göre veya grafiğin periyoduna göre (Günlük, 60 dk, 5 dk gibi) farklı parametreler daha iyi sonuçlar verebilir.
Daha ayrıntılı bilgi için ve formüllerin programımızdaki modüllerde nasıl uygulanabileceği için
linkinde bulunan dokümanda
Ve,
Linkinde bulunan videolarda temel bilgileri bulabilirsiniz.
Olası sorularınız için bizimle irtibata geçebilirsiniz.
Tel: 0212 354 54 54

27 Haziran 2014 Cuma

LINEAR REGRESSION indikatörünün Matriks Veri Terminali programı içinde kullanımı;

Bu indikatörde AL ve SAT sinyalleri hareketli ortalamada olduğu gibi, fiyat ile indikatörün kesişmesi ile oluşur.
AL formülü:
Cross(C,LINEARREG(C,14))
SAT Formülü:
Cross(LINEARREG(C,14),C)
Bu formüllerde 14 rakamı Linear Regression indikatörünün periyod parametresidir.
İzlediğiniz sembole göre veya grafiğin periyoduna göre (Günlük, 60 dk, 5 dk gibi) farklı parametreler daha iyi sonuçlar verebilir.
Daha ayrıntılı bilgi için ve formüllerin programımızdaki modüllerde nasıl uygulanabileceği için
linkinde bulunan dokümanda
Ve,
Linkinde bulunan videolarda temel bilgileri bulabilirsiniz.
Olası sorularınız için bizimle irtibata geçebilirsiniz.
Tel: 0212 354 54 54

25 Haziran 2014 Çarşamba

INTRADAY MOMENTUM INDEX indikatörünün Matriks Veri terminali programı içinde kullanımı:

IMI indikatörü RSI indikatörü gibi belirli seviyelere göre AL ve SAT sinyalleri üretir.
IMI İndikatörü için Matriks Veri terminali programımızda kullanabileceğiniz formüller :
AL formülü :
Cross(IMI(14),30)
SAT formülü:
Cross(70,IMI(14))
Bu formüllerde 14 rakamı IMI indikatörü için ön tanımlı periyod parametresidir.
30 ve 70 ise IMI değerlerinin alış ve satış için işaret ettiği seviyelerin ön tanımlı değerleridir.
İzlediğiniz sembole göre veya grafiğin periyoduna göre farklı parametreler daha iyi sonuçlar verebilir.
Formüllerin programımızdaki modüllerde nasıl uygulanabileceği için
linkinde bulunan dokümanda
Ve,
Linkinde bulunan videolarda temel bilgileri bulabilirsiniz.
Olası sorularınız için bizimle irtibata geçebilirsiniz.
Tel: 0212 354 54 54

23 Haziran 2014 Pazartesi

EASE Of MOVEMENT indikatörü;

EOM (EMV) indikatörü hacim ve fiyat hareketlerini kullanarak hesaplamalar yapan ve sinyal oluşturan bir indikatördür. İndikatör değerinin sıfırın üstüne çıkması AL sinyali olarak, altına düşmesi SAT sinyali olarak değerlendirilir.
Şablonu şu şekildedir: EMV(Period,Yöntem S E W TRI VAR )
AL formülü :
Cross(EMV(14,E),0)
SAT formülü:
Cross(0,EMV(14,E))
Bu formülde 14 rakamı EMV indikatörü için ön tanımlı periyod parametresidir. E harfi ile de, ortalama hesaplama yöntemlerinden üssel yöntem temsil edilir.
İzlediğiniz sembole göre veya grafiğin periyoduna göre farklı parametreler daha iyi sonuçlar verebilir.
Formüllerin programımızdaki modüllerde nasıl uygulanabileceği için
linkinde bulunan dokümanda
Ve,
Linkinde bulunan videolarda temel bilgileri bulabilirsiniz.
Olası sorularınız için bizimle irtibata geçebilirsiniz.
Tel: 0212 354 54 54


16 Haziran 2014 Pazartesi


Double Exponential Moving Average (DEMA) indikatörü için Matriks Veri terminali programımızda kullanabileceğiniz formüller :

DEMA indikatörü için kullanabileceğiniz 2 yöntem vardır.
* Birincisi, DEMA çizgisinin fiyat ile kesişmesine göre oluşan sinyalleri kullanmaktır. Bunun için,
AL formülü :
Cross(C,DEMA(C,5))
SAT formülü:
Cross(DEMA(C,5),C)
Bu formülde 5 rakamı DEMA indikatörü için ön tanımlı periyod parametresidir.

* İkinci seçenek ise, DEMA indikatörünün kendi hareketli ortalaması ile kesişiminden oluşacak sinyallerdir. Bunun içinse,
AL formülü :
Cross(DEMA(C,5),MOV(DEMA(C,5),9,E))

SAT formülü:
Cross(MOV(DEMA(C,5),9,E),DEMA(C,5))
Bu formülde ise 5 ve 9 rakamları DEMA indikatörü için ön tanımlı periyod parametresidir.
İzlediğiniz sembole göre veya grafiğin periyoduna göre farklı parametreler daha iyi sonuçlar verebilir.
Formüllerin programımızdaki modüllerde nasıl uygulanabileceği için
linkinde bulunan dokümanda
Ve,
Linkinde bulunan videolarda temel bilgileri bulabilirsiniz.
Olası sorularınız için bizimle irtibata geçebilirsiniz.
Tel: 0212 354 54 54

13 Haziran 2014 Cuma

BOLLINGER Bands İndikatörü için Matriks Veri terminali programımızda kullanabileceğiniz formüller :

Bollinger Bands indikatörü 3 adet çizgiden oluşur. Ortadaki çizgi hareketli ortalamaya denktir.
Üst ve alt çizgilerde seçilen standart sapma parametresine göre orta çizginin üst ve alt kısmına yerleşir.
Bu indikatörde esas olarak AL ve SAT sinyalleri fiyatların Bollinger Alt çizgisi ve Bollinger üst çizgisi ile kesişmesi sonucu oluşur.
Burada şu ayrıma dikkat etmekte fayda vardır. Lütfen aşağıdaki grafiğe bakınız.Yukarıda işaretli olan 2 adet kesişme vardır. Birincisinde fiyat alt çizgi ile kesişmektedir. İkincisinde ise üst çizgi ile.
Karar verilecek detay şudur: Fiyat Bollinger alt çizgisini aşağı kestiğinde mi, yukarı kestiğinde mi vereceği sinyal seçilecek.
Bizce doğrusu fiyatın Bollinger Alt çizgisini yukarı kestiği zamanı AL sinyali olarak değerlendirmektir.
Ve fiyat Bollinger Üst çizgisini ise yukarıdan aşağıya kestiği zamanı SAT sinyali olarak değerlendirmektir.
(Şekle dikkat ederseniz özellikle fiyat üst çizgiyi yukarı doğru kestikten sonra epeyce yukarı gitmiştir.)
Sonuç olarak bu durum için formüller şu şekilde olur:
AL için : Cross (C,BBandbot(C,20,e,2))
SAT için : Cross(BBandtop(C,20,e,2),C)
Bu formülde 20 ve 2 rakamları Bollinger Bands indikatörü için ön tanımlı periyod parametreleridir.
İzlediğiniz sembole göre veya grafiğin periyoduna göre farklı parametreler daha iyi sonuçlar verebilir.
Formüllerin programımızdaki modüllerde nasıl uygulanabileceği için
linkinde bulunan dokümanda
Ve,
Linkinde bulunan videolarda temel bilgileri bulabilirsiniz.
Olası sorularınız için bizimle irtibata geçebilirsiniz.
Tel: 0212 354 54 54

11 Haziran 2014 Çarşamba

Chande’s Momentum Oscillator indikatörü için Matriks Veri terminali programımızda kullanabileceğiniz formüller :

Chande’s Momentum Oscillator indikatörünün değeri -50 ile +50 arasında hareket eder.

AL formülü :
Cross(CMO(C,9),-50)
SAT formülü:
Cross(50,CMO(C,9))

Bu formülde 9 rakamı CMO indikatörü için ön tanımlı periyod parametresidir.
-50 ve 50 rakamları ise CMO değerlerinin alış ve satış için işaret ettiği seviyelerin ön tanımlı değerleridir.

İzlediğiniz sembole göre veya grafiğin periyoduna göre farklı parametreler daha iyi sonuçlar verebilir.

Formüllerin programımızdaki modüllerde nasıl uygulanabileceği için
linkinde bulunan dokümanda
Ve,
Linkinde bulunan videolarda temel bilgileri bulabilirsiniz.
Olası sorularınız için bizimle irtibata geçebilirsiniz.
Tel: 0212 354 54 54

9 Haziran 2014 Pazartesi


AROON İndikatörleri için Matriks Veri Terminali Programımızda kullanabileceğiniz Formül :
2 tip Aroon indikatörü vardır.
2 çizgiden oluşan Aroon indikatörü ve Aroon Oscillatör indikatör.
Aşağıdaki şekilde görebileceğiniz gibi Aroon Oscillatör indikatörünün çizgisi Aroon indikatöründe yer alan 2 çizginin farklarından oluşmaktadır.
Aroon Oscillatör = Aroon Up – Aroon Down.
Bu sebeple Aroon indikatöründe 2 çizginin kesiştiği noktalara göre formül yazmak ile Aroon Oscillatör indikatörünün sıfırın üstüne çıktığı ve altına düştüğü noktalara göre formül yazmak birbirine eşdeğer olacaktır.

Aroon Oscillatör için formül şu şekilde olacaktır.
AL için : CROSS(AROOSC(14),0)
SAT için: CROSS(0,AROOSC(14))
Bu formüllerde 14 rakamı bu indikatöre özel parametre için ön tanımlı rakamlardır. Formül indikatör çizgisinin değeri Sıfırın üstüne çıktığında AL sinyali verir, sıfırın altına düştüğünde ise SAT sinyali verir.
Diğer bir seçenek ise şöyle olabilir:
AL için: CROSS(AROOSC(14),-99)
SAT için : CROSS(99,AROOSC(14))
Burda ise, indikatör çizgisinin +100 ve -100 noktalarından dönüşüne göre sinyal alırsınız.
İzlediğiniz sembole göre veya grafiğin periyoduna göre farklı parametreler daha iyi sonuçlar verebilir.
Ve bu 2 kullanım arasında da, izleyerek / test ederek karar vermenizde fayda vardır.
Formüllerin programımızdaki modüllerde nasıl uygulanabileceği için
linkinde bulunan dokümanda
Ve,
Linkinde bulunan videolarda temel bilgileri bulabilirsiniz.
Olası sorularınız için bizimle irtibata geçebilirsiniz.
Tel: 0212 354 54 54

4 Haziran 2014 Çarşamba

Yanyana mumlar formasyonu C>O AND REF(C,-1)>REF(O,-1) AND REF(C,-2)>REF(O,-2)*1.005 AND REF(H,-2)<REF(H,-1) AND REF(L,-2)<REF(L,-1)

3 Haziran 2014 Salı

ICHI-MOKU indikatörü için Matriks Veri terminali programımızda kullanabileceğiniz formüller :

Ichi-Moku indikatörü Japonca ‘Bir Bakış’ anlamına gelir. Hareketli ortalamaya benzer. Daha teferruatlıdır. Programımız içinde indikatör parametreleri penceresi üzerindeki Yorum butonu altında ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz. Aşağıdaki formülleri kullanabilirsiniz.
AL için :
Cross(Tenkansen(9,26,26,52,26),Kijunsen(9,26,26,52,26)) and c>SenkouSpanA(9,26,26,52,26)
SAT için:
Cross(Kijunsen(9,26,26,52,26),Tenkansen(9,26,26,52,26)) and c<SenkouSpanB(9,26,26,52,26)
Bu formüllerde parantez içindeki rakamlar bu indikatöre özel parametreler için ön tanımlı rakamlardır.
İzlediğiniz sembole göre veya grafiğin periyoduna göre farklı parametreler daha iyi sonuçlar verebilir.
Bu indikatör için daha farklı yorumlar da yapabilir ve formülleri farklı / kısmen kullanabilirsiniz.
Formüllerin programımızdaki modüllerde nasıl uygulanabileceği için
linkinde bulunan dokümanda
Ve,
Linkinde bulunan videolarda temel bilgileri bulabilirsiniz.
Olası sorularınız için bizimle irtibata geçebilirsiniz.
Tel: 0212 354 54 54


2 Haziran 2014 Pazartesi

CCI indikatörü için Matriks Veri terminali programımızda kullanabileceğiniz formüller :

CCI İndikatörü de RSI indikatörü gibi geldiği seviyeye göre AL-SAT sinyalleri üreten bir indikatördür.
AL formülü :
Cross(CCI(14),-100)
SAT formülü:
Cross(100,CCI(14))
NOT: CCI oldukça eski bir indikatördür. Piyasada farklı versiyonları bulunmaktadır. Programımız içinde de 3 farklı versiyonu vardır. Diğer ikisinin şablonları CCIE(Period) ve CCIM(Period) şeklindedir.
Bu formüllerde 14 rakamı CCI indikatörü için ön tanımlı periyod parametresidir.
-100 ve 100 rakamları ise CCI değerlerinin alış ve satış için işaret ettiği seviyelerin ön tanımlı değerleridir.
İzlediğiniz sembole göre veya grafiğin periyoduna göre farklı parametreler daha iyi sonuçlar verebilir.
Formüllerin programımızdaki modüllerde nasıl uygulanabileceği için
linkinde bulunan dokümanda
Ve,
Linkinde bulunan videolarda temel bilgileri bulabilirsiniz.
Olası sorularınız için bizimle irtibata geçebilirsiniz.
Tel: 0212 354 54 54