27 Ekim 2014 Pazartesi

Sistemlerin Optimizasyonu Bölüm 2

Sistemlerin Optimizasyonu Bölüm 2:

Optimize edeceğiniz parametrelerle ilgili dikkat edilmesi gereken detaylar

1. Parametreler yerine Opt1, Opt2 tanımlarken, aynı parametre için aynı opt numarasını vermelisiniz. Farklı parametre için de farklı opt numarası vermelisiniz. Aşağıdaki örnekte bu durumu detaylandıracağız.

2. Optimizasyonda seçeceğiniz alt –üst değerler ve adımlar indikatörün parametresinin genel yapısı ile uyumlu olmalıdır. Bununla beraber duruma göre esnek olunması gerekir.
Örnek olarak: Hareketli ortalamalarda ön tanımlı bahsedilen rakamlar 5 ve 22 günlük ortalamalardır. Bu durumda parametre olarak 1-50 ve 10-100 kullanılması mantıklı görünür.
Gene de bazı sembollerde ve periyotlarda çok daha yüksek periyodların kullanımı daha iyi sonuçlar verebilmektedir. Bu sebeple hareketli ortalamalarda üst limit belirlerken daha yüksek seviyelere (100-300-500) çıkmak anlamlı olabilir.
Mesela CCI için ön tanımlı değer 14 tür. Bu indikatör için çok yüksek değerlere çıkmaktansa sınırları en fazla 1-100 arasında belirlemek daha anlamlı olacaktır.
İpucu: Eğer en iyi sonucu veren opt değerleri belirlediğiniz bir sınır değerde ( veya o sınıra çok yakın gerçekleşiyor) ise, sınırı o değerden daha öteye çekerek denemenizde fayda vardır. Mesela sınır değer olarak 10-50 verdiniz diyelim. En iyi sonucu veren parametre 45-50 arasında çıkıyor ise muhtemelen sınırı 20-60 veya 30-70 olarak sınır belirleyip tekrar test yapmanız muhtemelen daha iyi sonuçlar verecektir.

3- Sınır belirlemede çok daha önemli ikinci detay ise şudur :
Parametrenin olası değerleri bazen çok farklı seviyelerde olabilir. Mesela MOST için yüzdelik değer, ön tanımlı 2 dir. Ve bu değerin genel olarak en fazla 0-5 arasında  hareket etmesi anlamlı sonuçlar verir.
Burada sınırları 1-30 vermenin hiçbir anlamı olmaz.
Bu durumda sınırlar 0-5 olarak belirlenirken adımın ise mesela 0.1 olarak belirlenmesi anlamlı olacaktır.
Benzer şekilde Bollinger indikatörünün sapma parametresi, psar vb indikatörlerin adım parametreleri için optimizasyon belirlerken seviyeler ve adımlar kendilerine uygun olmalıdır.

4-Test sayısı çok fazla olduğunda :
Opt sayısı veya sınırlar çok arttığı takdirde test sayısı çok artabilir. Bu da test açısından çok zaman alabilir.
Sayıyı azaltmak için pratik bir yöntem adım miktarını artırmaktır.
Örnek olarak 2 ortalamanın kesişmesinde yüksek rakamları baz alsak ne elde edebiliriz diye düşündüğümüzü var sayalım.
Her ortalama için alt sınırı 1, üst sınırı 1.000 alalım.
2 opt vardır. Adım miktarını 1 olarak belirler isek, her biri için 1000 olasılık oluşur.
Toplam test sayısı 1000*1000 = 1 milyon olur.
DİKKAT : Opt sayısının artması test sayısını katlanarak artırır.
Bu 2 değişkene sadece 1 değişken eklesek ve onun için sınırlar 1-10 olsa bile, test sayısı bir anda 10 milyona çıkacaktır.
Örneğimize dönelim .
En iyi sonuçları verecek ortalamayı belirlerken adımı 1 değil de 10 alır isek, test sayısı bir anda 10.000’e düşecektir.
Sınırlar 1-1000 ve adım 10 olur ise bir opt için olasılık sayısı 100’e düşecektir. 2 opt için 100*100=10.000 olasılık olur.
İpucu :  Sınır 1-1000 arasında iken en iyi sonucu verecek değerin 760 hesaplanması ile 770 hesaplanması arasında aslında çok büyük fark olmayacaktır. Mutlaka en detaylı sonuca ulaşmak istiyor iseniz de çözüm var. Diyelim ki en iyi sonucu veren opt değerleri 500 ve 760 geldi.
Bir sonraki test için sınırları 490-510 ve 750-770 olarak belirleyip, adım değerini de 1 alırsanız daha hassas sonuca ulaşabilirsiniz. Burada test sayısı 20*20 = 400 olacaktır. Toplam 10.400 test ile 1 milyon olasılığın testinin vereceği sonuca ulaşabileceksiniz.
Burada şunun farkında olmanız gerekiyor :
Sınır 1-1000 iken adımı 10 yapmak çok faydalıdır. Sınırlar mesela 20-40 iken adımı 10 yapmak o kadar da faydalı / etkili olmayacaktır.
Adım değerini belirlerken sınırlara ve test sayısını azaltmak istediğiniz hedefe göre karar veriniz.
Sınır 20-40 iken adımı 2 yapmak 20 olasılığı 10 olasılığa düşürecektir.

6. Opt tanımlanması :
Dikkat edilmesi gereken ilk detay, özdeş parametreler için aynı opt leri kullanır iken, farklı parametreler için farklı opt ler belirlemektir.
Burada aynı indikatörü farklı parametreler ile birden fazla sefer kullanıyor olabilirsiniz veya farklı indikatörler kullanıyor olabilirsiniz.
Mesela formülünüzün aşağıdaki 2 indikatörü içerdiğini var sayalım.
(STOFK(14,6)   ULT(7,14,28))
Burada dönüşümü :
STOFK(opt1,opt2)
ULT(opt3,opt4,opt5) şeklinde yapmalısınız.
Yani STOFK parantezi içinde gördüğünüz her 14 yerine opt1 ve her 6 yerine opt2 yazmalısınız.
ULT için de aynı şekilde….. opt3,opt4,opt5 koyarak gitmelisiniz.
ULT parantezi içinde 14 var diye o 14 yerine opt1 yazarsanız YANLIŞ yapmış olursunuz.
Opt1 STOFK değişkenidir. Artık ULT değişkeni olmamalıdır.

5. Opt tanımlamasına başka bir örnek:
2 ortalamanın kesişimi üzerinden gidelim.
AL koşulumuz : Cross(MOV(c,opt1,E),MOV(c,opt2,e)) olacaktır.
Burada 2 ayrı ortalama periyodu için 2 ayrı opt tanımlanmıştır.
Normalde sat koşulunun:
Cross(MOV(c,opt2,E),MOV(c,opt1,e))
Olması gerekir.
Yani ilkinin tam tersi. Ve sadece 2 opt ile sonuca gidersiniz.
AÇIKLAMA : Burada opt1 li Hareketli Ortalama opt2li Hareketli Ortalamayı aşağıdan yukarıya kestiğinde AL olacaktır.
Yukarıdan aşağıya kestiğinde ise SAT sinyali olacaktır.
Merak ederseniz şunu deneyebilirsiniz :
SAT koşulunu :
Cross(MOV(c,opt3,E),MOV(c,opt4,e))
Olarak yazmak.
Bu durumda şunu demiş oluyorsunuz :
AL verecek ortalamalar ile SAT verecek ortalamalar birbirinden bağımsız olsun (Olabilir)
Yani burada,
Opt1 li MOV Opt2li MOV’u yukarı kestiğinde AL sinyali olacaktır.
Ama sat sinyali başka 2 ortalamanın kesişimi ile olabilir.
NOT : Test sonucu opt3 veya opt4 ile opt1 veya opt2 aynı çıkabilir. Bu da bir olasılıktır.
Yani AL ve SAT için farklı opt ler belirliyorsunuz.
* Bu opt sayısını çok artıran bir şeydir.
* Testlerde biraz daha iyi getiriler getirebilir ama gerçekte her zaman göründüğü gibi etkili değildir.
Tabii ki tercih sizindir ama, standart durumlarda AL ve SAT için farklı opt seti kullanmamayı tercih etmenizi öneririm.
Kullanırsanız da mutlaka stop kullanmayı tercih edin.

Farklı opt setleri birbiri ile uyumsuz olacağı için terse düşen AL veya SAT durumundan yeterince vaktinde çıkmayı sağlamayabilir.

20 Ekim 2014 Pazartesi

Sistemlerin Optimizasyonu Bölüm 1;

Sistemlerin Optimizasyonu Bölüm 1;

Oluşturduğumuz bir sistem için, rakamsal parametreleri daha farklı olsa nasıl bir sonuç alırdık diye düşündüğümüz durumlar olabilir.

Sistem Tester uygulamamızda rakamsal parametreler için (Sadece rakamsal parametreler için mümkündür) değişken tanımlaması yaparak, olası farklı değerlerin nasıl sonuçlar vereceğini test edebilmekteyiz.
Parametrelerden kastımız öncelikli olarak kullandığımız indikatörlerin parametreleridir. Bununla beraber formül içinde kullandığınız herhangi bir rakam var ise,
bunun için de değişken tanımlayarak optimizasyon yapabilirsiniz.
Değişken tanımlama uygulamasının başlangıç adımı şöyledir:
Rakamsal parametrenin yerine OPT1 yazmak. Örnek olarak :
MOV(C,12,E) ifadesi 12 barlık üssel hareketli ortalamayı temsil eder. Burada 12 yerine OPT1 yazmalıyız.
Formülün bu kısmı MOV(C,OPT1,E) şekline dönüşür.
Hatırlatma: Sistem Tester uygulamasında yazacağımız formül koşul içermelidir. Yani MOV(C,OPT1,E) ifadesi ancak formülün bir parçası olmak durumundadır.
Formül içinde bir rakamsal parametre yerine OPTxx yazdığımız zaman, Sistem Tester uygulamasının değişkenler sekmesinde tanımladığımız değişken listelenir.
İpucu: Değişken tanımlarken OPT1 / OPT2 / …. Şeklinde her farklı parametre için farklı bir değişken tanımlamalısınız. Tanımladığınız her değişken, değişkenler sekmesinde listelenecektir.
Bu sekmede değişken üzerine tıklayınız. Üst kısımda bu değişken için Alt Sınır – Üst Sınır ve Adım rakamlarını belirleme hücreleri vardır.
Bir örnek olarak Alt Sınır=1; Üst Sınır=9 ve Adım=1 olarak belirlediğimizi varsayalım.
İpucu: Kaydet butonuna tıklamayı unutmayınız. Verdiğiniz değerler alttaki listede ilgili yerlere eklenecektir.
Bu durumda sistemin yapacağı şudur: İlgili parametre için 1’den 9’a kadar olan değerler için hesaplama yapacak ve sonuçları getiri yüksekliğine göre listeleyecektir.
Bir sonraki anlatımda değişken tanımlarken nelere dikkat edilmesi gerektiğini örneklerle anlatacağız.

Matriks Veri Terminali Yardım Dökümanı:

http://www.matriksdata.com/website/bireysel-urunler/matriks-veri-terminali/dokumanlar/matriks-veri-terminali-ileri-teknik-analiz-modulleri-egitim-dokumani

13 Ekim 2014 Pazartesi

PARABOLİK indikatörü

PARABOLİK indikatörünün Matriks Veri terminali programı içinde kullanımı:

Bu indikatörde Parabolic Sar indikatöründe olduğu gibi, sinyaller fiyat ile indikatör çizgilerinin kesişmesi ile oluşur. Birbirlerine oldukça benzerler. Hesaplama şekilleri arasında hafif bir fark vardır. Aynı grafik üzerine atarsanız farkı görebilirsiniz.
Parabolik indikatörünün Matriks program dilinde yazılım şablonu :
PAR(Adim,Max.Adim) şeklindedir. Buna göre

AL formülü:
Cross(C,PAR(0.02,0.2))

SAT Formülü:
Cross(PAR(0.02,0.2),C)

Bu formüllerde 0.02 ve 0.2 rakamları Parabolik indikatörünün Adım ve Maksimum Adım parametreleridir.
İzlediğiniz sembole göre veya grafiğin periyoduna göre (Günlük, 60 dk, 5 dk gibi) farklı parametreler daha iyi sonuçlar verebilir.
Daha ayrıntılı bilgi için ve formüllerin programımızdaki modüllerde nasıl uygulanabileceği için
http://217.118.24.4/documents/ILERI_TEKNIK_ANALIZ.pdf
linkinde bulunan dokümanda
Ve,
http://www.matriksdata.com/MatriksVeriTerminaliKullanimKilavuzu/TeknikAnalizVideolari.htm
Linkinde bulunan videolarda temel bilgileri bulabilirsiniz.
Olası sorularınız için bizimle irtibata geçebilirsiniz.
Tel: 0212 354 54 54
E-posta: egitim@matriksdata.com