21 Ocak 2015 Çarşamba

Matriks Veri Terminali Programımızda İndikatör oluştururken kullanılan muhtelif fonksiyonlar vardır.
Bunların kullanımı için örnek uygulamalar:
CROSS Fonksiyonu         Cross(Data1,Data2)
En önemli fonksiyonlardan birisidir. 2 Ayrı datanın birbiri ile kesiştiği zamanı tanımlar.
Bir koşul oluştururken bazen bir verinin belli bir seviyenin üstünde / altında olması durumuna bakılır.
Örnek: RSI indikatörünün 30’un altında veya 70’in üstünde olması.
Bazen de 2 ayrı verinin birbirine göre durumuna bakılır.
Örnek: Fiyatın hareketli ortalamanın üstünde veya altında olması.
Bu koşulları oluşturmak için <, > işaretleri kullanılabilir.
Mesela:
RSI(C,14)<30 
C>MOV(C,9,E)
Bu koşullarda ilk veri ikinci veriden büyük olduğu süreci koşulunuz doğrulanır. Bakınız aşağıdaki resim.

Yeşil oklar RSI koşulunun doğru olduğu zamanları göstermektedir.
Mavi oklar ise hareketli ortalama koşulunun doğru olduğu zamanları gösterir. Fiyat kırmızı renkli hareketli ortalama çizgisinin üstündedir.
Bu durumda koşulun doğrulandığı ilk anı formül içinde yakalamak mümkün olmaz.
Koşulun ilk gerçekleştiği zamanda bir kesişme söz konusudur. Bu kesişme anını yakalamak için kullanılacak fonksiyon CROSS fonksiyonudur.
Bu fonksiyonun yazılım şablonu aşağıda gösterildiği şekildedir:
Cross(Data1,Data2)
Bu fonksiyon Data1 yerine yazdığımız verinin Data2 yerine yazdığımız veriyi aşağıdan yukarıya kestiği zamanı gösterir.
İpucu: Data1 ve Data2’nin her ikisi de değişken olabilir. Veya biri değişken diğeri sabit bir sayı olabilir.
Verileri CROSS fonksiyonu içine yerleştirerek yazarsak koşullar şu şekilde oluşur:
CROSS(30,RSI(C,14)) 
Dikkat: Koşulumuz RSI(C,14)<30  şeklinde idi. Eğer RSI verisinin 30 un altına indiği anı görmek istiyor isek Data1 yerine 30; Data2 yerine RSI formülünü yazmamız gerekir. Yazdığımız koşullar matematiksel tanımlamalardır. Neyi tanımladığımıza dikkat etmekte fayda vardır.
İpucu: Data1 verisinin Data2 verisini aşağıdan yukarıya kesmesi demek, Data2 deki verinin Data1 deki veriyi yukarıdan aşağıya kesmesi demektir. Burada RSI çizgisi 30 seviyesinin altına iniyor. Yani 30 seviyesi (çizgisi) RSI çizgisini aşağıdan yukarıya kesmektedir.
CROSS(C,MOV(C,9,E))  Bu koşul fiyatın 9 günlük üssel hareketli ortalamanın üstüne çıktığı zamanı gösterecektir. Üstünde kaldığı zamanları göstermeyecektir.
Grafik üzerinde görelim :

Önceki grafikte peş peşe olan yeşil ve mavi oklar yerine 1 ad yeşil ve 1 ad mavi ok vardır.
Sağdaki 2. Mavi ok koşulun tekrar gerçekleştiğini gösterir. Arada, fiyat hareketli ortalamanın altına inmiş ve tekrar üstüne çıkmıştır.

CROSS fonksiyonu oldukça yoğun kullanılan bir fonksiyondur. Dikkat edilmesi gereken bir diğer detay da şudur : Birden fazla koşul birleştirilir iken 2 koşulda da CROSS kullanılması halinde sonuç alamazsınız. Bu detay ile ilgili olarak ‘KOŞULLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ’ başlıklı yazımıza bakınız.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder